יום ראשון, 1 בפברואר 2015

הפוטנציאל הפדגוגי של מערכת ניהול הלמידה במרכזי פסג"ה

הפוטנציאל הפדגוגי של המערכת לניהול הלמידה

מערכת ניהול הלמידה moodle היא התשתית הטכנולוגית לסביבות הלמידה המקוונות בתהליכי הפיתוח המקצועי של מרכזי פסג"ה.
בעזרת המערכת ניתן לתת מענה לשלל צרכים:

למידה מקוונת (למידה מרחוק)

 • למידה מכל מקום ובכל זמן באמצעות תקשורת ואינטראקציה עם תכנים, עם המנחה בקורס ועם לומדים אחרים  במגוון אופנויות ייצוג בסביבות הלמידה 
 • קיום תהליכים של למידה סינכרונית וא-סינכרונית המזמנים חשיבה מסדר גבוה, עבודה שיתופית ומגוון אפשרויות בחירה

מיומנויות ותוכן

 • ניהול אתר מיטבי המזמן שימוש במגוון מדיות ומתודות ומסייע בניהול ההוראה והלמידה 
 • הגדרת תוצרי ידע בעלי ערך והצגת פיגומים קוגניטיביים לביצוע מיטבי 
 • ניסוח מטלות ותהליכי למידה בהלימה ליסוד מארגן, גישות למידה והוראה, מאפייני הלומדים 
 • שילוב תוכן דיגיטלי וכלים פתוחים ברשת בתהליכי הוראה, למידה וההערכה 
 • מיומנויות טיפול במידע ומיומנויות למידה בתחומי הדעת השונים
 • ייעול בתהליכי הוראה ולמידה

למידה עצמית, שיתופית ותקשורת בין לומדים

 • יישום עקרונות של למידה שיתופית, למידת עמיתים, הערכת עמיתים 
 • מתן אפשרויות בחירה ללומדים: בתכנים, בנושאים, בדרכי למידה, במדיות, במידת השיתופיות, בתהליך ובתוצר
 • מגוון דרכים לתקשורת בין משתתפי הקורס ובינם לבין המנחים, במהלך מפגשי הלמידה וביניהם 
 • ניהול למידה מבוססת נתונים (LMS) כבסיס לקידום הוראה דיפרנציאלית ומכוונות עצמית בלמידה
 • מעקב אחר תהליכי הלמידה האישיים והמשותפים בקורס 
 • מעורבות וביטוי אישי של הלומד בתהליכי הלמידה 
 • תיעוד רפלקטיבי מתמשך ומגוון תהליכי למידה תוך התבססות על היישום בשדה ההוראה 
 • ניהול תלקיט דיגיטלי המתעד את יישום הלמידה וניתוח התובנות במעגלים שונים לאורך התהליך 
 • הגדרת תבחינים לביצוע מיטבי
 • שינוי בתפקידי השותפים ללמידה
 • כל זאת תוך שמירה על אתיקה במרחב המקוון
קישור לסרטון - הפוטנציאל הפדגוגי של מערכת ניהול הלמידה שנערך על ידי צוות פסג"ה תמרה. תודה לאזהאר דיאב ולדאהר זידאן.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה