יום ראשון, 1 ביולי 2018

יריד למידה מקוונת במסגרות פיתוח מקצועי


שלום לכולם,

עם סיום שנת הלימודים תשע"ח, 
אנו שמחים להזמינכם להשתתף ביריד של יחידות לימוד מקוונות אשר נשלחו על ידי מרכזי פסג"ה ומורי מורים בהמשך לקול הקורא שנשלח אליכם לפני מספר שבועות.

ביריד זה מוצגות כ- 40 יחידות לימוד ממגוון נושאים ותחומי דעת אשר המשותף לכולם הוא הצגת קשת של אפשרויות למידה במרחב הדיגיטלי.
לכל יחידה דף פתיח המציג את היחידה בתוך ההקשר הרחב של מסגרת הפיתוח המקצועי בה נלמדה. בהמשך, תוכלו להיכנס לכל אחת מהיחידות להתרשם מתהליכי הלמידה המוצעים בה, ללמוד ולחוות את התהליכים באופן אישי כלומדים ולבסוף להצביע ליחידות שמהן התרשמתם לטובה במיוחד.

היריד יתקיים במהלך שבועיים מ- 1.7.18 ועד 14.7.18 בהם ניתן יהיה להצביע ליחידות השונות.
לאחר מכן, תהווה סביבת למידה זו את הבסיס ל"מדף וירטואלי" הולך וגדל של פעילויות מקוונות מהן ניתן ללמוד ואמץ רעיונות.

מידע נוסף, הנחיות לפעילות במסגרת היריד ואפשרות לשלוח יחידות נוספות  למדף הוירטואלי תוכלו למצוא במבוא לסביבת הלמידה של היריד.

תודה לכל מורי המורים ומרכזי הפסג"ה אשר שלחו יחידות ליריד
לחצו על ההזמנה המצורפת על מנת להיכנס לסביבת הלמידה. או על הקישור

מאחלים לכולכם למידה מהנה ופורייה ומקווה שהתכנים המוצגים ביריד ישמשו אתכם גם בעתיד
סיגלית ורדי, מדריכה ארצית ללמידה דיגיטלית במינהל עובדי הוראה
וצוות למידה דיגיטלית

מצורף הקול הקורא אשר נשלח למרכזי הפסג"ה ומורי המורים למשלוח המלצות על יחידות לימוד מקוונות לקראת יריד זה.
באתר היריד תוכלו למצוא קישור להגשת הצעות ליחידות לימוד מקוונות נוספות אשר יוצגו במדף הוירטואלי בהמשך.יום שני, 22 בפברואר 2016

שאלות לדיון במרכז פסג"ה - שימוש במערכות ניהול הלמידה


כלי שלושת השלבים - שלב 3 - שאלות ונושאים לשיח במרכז פסג"ה


מטרת השיח: ללמוד על נקודות החוזק והנקודות לשיפור בשימוש במערכת ניהול הלמידה בשנה החולפת ולגזור את היעדים לקראת שנה"ל הבאה ו/או להמשך הפעילות בשנה זו (במידה והשימוש בכלי נעשה כהערכת אמצע מעצבת).

נושאים לשיח במרכז הפסג"ה

מערכת ניהול הלמידה - שימושיות הכלי / שימוש מיטבי


האם נפתחו סביבות למידה לכל הקורסים במרכז הפסג"ה או שפעלתם בגישה אחרת? מדוע? כיצד תרצו לבצע זאת בשנה הבאה? מהו היעד שתציבו לעצמכם?

אלו רכיבים במערכת ניהול הלמידה היו המשמעותיים ביותר לקידום מטרות הלמידה? כיצד ניתן להרחיב ולהשביח את השימוש ברכיבים אלו למסגרות נוספות של פיתוח מקצועי?


באלו דרכים ניתן לעודד לומדים ומנחים להשתמש במערכת ניהול הלמידה?

מהם היעדים הפדגוגיים שנרצה לקדם באמצעות מערכת ניהול הלמידה? אלו רכיבים של מערכת ניהול הלמידה (ו/או כלים חיצוניים המשולבים במערכת) יכולים לתמוך בתהליך זה?

אלו תהליכים כדאי לבצע בתקופה הקרובה/בשנה הבאה כדי לקדם שימוש מיטבי במערכת ניהול למידה בקרב כל קהלי היעד?

כיצד ניתן לשפר את איכות השימוש בסביבות הלמידה המקוונות? [מתוך רשימת הקורסים שבדקתם - נמצא במרחב הניהול של מרכז הפסג"ה]

הדרכה על שימוש במערכת ניהול הלמידה

צוות מקצועי במרכז הפסג"ה: האם כל חברי הצוות מכירים את מערכת ניהול הלמידה ושולטים במידה מספקת בתהליכים הנדרשים להטמעה מיטבית לקראת פתיחת שנה הבאה? מהם הצרכים הנוספים של חברי הצוות ללמידה והעמקה לצורך שימוש מיטבי במערכת לקראת השנה הבאה? כמה זמן כדאי להשקיע עוד בהכשרת הצוות? באלו מסגרת? על ידי מי כדאי שתבוצע ההכשרה?

מנחים: בדיקת זמן / כמות ההנחיה שניתנה למנחים ביחס לתפוקות ולנראות בסביבות הלמידה? מהם הצרכים של המנחים לקראת תשע"ו? אלו דברים יכולים להקל על הכשרת המנחים? (ברמת מרכז פסג"ה / ברמה ארצית)? (רעיונות לדוגמה: מאגר תבניות/סביבות הדגמה שיש בהם דוגמאות לשימוש ברכיבים? מאגר של מפגשים א-סינכרונים במבחר נושאים שניתן לשלב בקורסים). האם נעשה שימוש השנה בסביבות/רכיבים תבניות לשכפול מתוך מאגרי העזר ומה היו תגובות המנחים והלומדים?

תובנות לגבי מידת ההשקעה של מנחים בסביבת הלמידה ביחס לצפייה ושימוש של לומדים בסביבה.


לומדים: אלו דברים היו לעזר השנה בהנחייה ללומדים? אלו קשיים היו השנה ונוכל לפתור אותם לקראת שנה הבאה?

חלוקת עבודה בין חברי הצוות המקצועי של מרכז הפסג"ה

מי היו השותפים לתהליך הטמעת מערכת ניהול הלמידה השנה? כיצד התבצעה חלוקת העבודה ביניהם?

מהם המהלכים והשגרות הארגוניות שתמכו בתהליך השנה (כולל בקרה ומעקב אחר ביצוע), מה נוכל לשפר לקראת השנה הבאה?

דוגמאות לתהליכי למידה בסביבת הלמידה - המלצה [חשוב! כאשר רוצים להציג תכנים מתוך סביבת למידה לצוות מרכז הפסג"ה או לגורמים אחרים, יש לבקש אישור ממנחה הקורס!]

הציגו בצוות שתי סביבות למידה בהם מתקימת למידה מקוונת איכותית/משמעותית, התואמת את תפיסת מרכז הפסג"ה ותומכת בתהליכי למידה.

הציגו סביבות בהם השימוש ברכיבים שנבחרו היה מושכל ואיכותי ותמך בתהליכי הלמידה. בחנו כיצד ניתן להעצים תהליכים אלו.

יום שבת, 30 בינואר 2016

למידה דיגיטלית בפיתוח המקצועי - מאגר כלים וסביבות עזר

במהלך שלוש השנים האחרונות פותחו מגוון סביבות עזר וכלים דיגיטליים מגוונים לתכנון, בקרה והערכה של תהליכי למידה דיגיטלית ובדגש על למידה מקוונת.
(בלחיצה על התמונה תגיעו לקובץ ובו הקישורים הפעילים)

מוזמנים להעזר וכמובן להוסיף להעיר ולהאיר

יום שבת, 9 בינואר 2016

סקר למידה בקורסים מקוונים תשע"ה

בשנה"ל תשע"ה נערך סקר טלפוני בקרב 350 עו"ה אשר למדו ב- 25 קורסים מקוונים בלמידה מרחוק סינכרונית וא-סינכרונית  ב- 10 מרכזי פסג"ה שונים ברחבי הארץ.

חשוב לציין כי בכל שנה מתקיימים כ- 9000 קורסים במרכזי פסג"ה ומתוכם כ- 200 - 300 קורסים בלמידה מקוונת מלאה. זאת בנוסף לקורסים מקוונים רבים בהם לומדים מורים ברחבי הארץ במסגרות שונות כמו למידת אגפי הגיל, המפמ"רים וגופים חיצוניים כמו הסתדרות המורים, יד ושם ועוד.
המגמה לשילוב למידה מקוונת בתהליכי הפיתוח המקצועי גדלה ובקורסים רבים במרכזי הפסג"ה משולבת למידה מרחוק במינון משתנה.

מטרת הסקר הייתה ללמוד על עמדות ותפיסות באשר ללמידה בקורסים מקוונים לצד קבלת תובנות על אפקטיביות הלמידה ויישום התכנים הנלמדים בשדה ההוראה.

ממצאי הסקר העיקריים מעידים על כך שהלומדים מאמינים בלמידה המקוונת ובערך מוסף שהיא מביאה ללומדים וכן מאמינים שהכלים המתוקשבים שרכשו במהלך הלמידה בקורס המקוון ניתנים ליישום בשדה ההוראה.

נוחות וחסכון בזמן, זמינות, יכולת העמקה בתכנים בזמן ובמקום המתאימים לכל לומד, למידה עדכנית המשלבת טכנולוגיות ולמידה בצוות הם חלק מהיתרונות של למידה בקורסים מקוונים עפ"י תשובות הנשאלים.

רוב הנשאלים העידו כי הלמידה בקורסים המקוונים רלוונטית לעבודתם הם מאמינים שקבלו בתהליכי הפיתוח המקצועי כלים יישומיים להוראה בכיתה
רוב הלומדים מעידים כי הלמידה בקורס מקוון מחזקת את ידיעותיהם בתחום התקשוב.
94% מהנשאלים השיבו כי הם מעוניינים להמשיך וללמוד גם בעתיד בקורסים מקוונים.
 
חשוב לציין כי שאלות הסקר (נספח 1)  עובדו לשאלון הנמצא במערכת ה- Moodle. השאלון זמין לשכפול והוספה לכל קורס בלמידה מרחוק המתקיים השנה במרכזי הפסג"ה לפי רצונכם.

לפרוט ממצאי הסקר
נתונים כמותיים ומגוון דוגמאות מתוך השאלות הפתוחות התומכות בממצאים.


הנכם מוזמנים לספר בתגובה למאמרון זה על דוגמאות ייחודיות של תהליכי פיתוח מקצועי בלמידה מקוונת

MOOC ופיתוח מקצועי

סוגיית הלמידה בקורסים מקוונים מסוג  - (MOOC (Massive Online Open Courses נמצאת בחזית השיח על הלמידה המקוונת.
בהמשך מאמרון זה הנכם מוזמנים לקרוא על נושא מרתק זה.
המידע המובא בזאת מבוסס על קריאת ספרות ומידע מקצועי ומשיחות עם אנשי אקדמיה ובעלי תפקידים במשרה"ח.דוגמה לסביבת למידה בקורס Mooc

דגמים להפעלת Mooc


לקריאה נוספת: 
http://telem.openu.ac.il/hp_files/paper/september_2014.html  על קורסי מווק בארץ – או"פ
https://www.facebook.com/book.bigdata  ביג דתא – הספר

הוראה באקדמיה – גליון 4 מרץ 2014

mooc במערכת החינוך בישראל (מידע בענן החינוכי)יום חמישי, 22 באוקטובר 2015

פיתוח מקצועי - הגדרות


פיתוח מקצועי - הגדרות מספרות מקצועית בארץ ובעולם

פיתוח מקצועי הוא למידה חברתית - תרבותית המובילה לאינטראקציה בין קבוצת אנשים, תחום דעת ופרקטיקות משותפות שאנשים מפתחים כדי להיות יעילים באותו התחום.
(Wenger,2006)

פיתוח מקצועי מאפשר להשיג שיווי משקל בין צורכי בית - הספר לצורכי הפרט והוא נועד לקדם
ידע, כישורים וערכים.
(Borko,2004) 

פיתוח מקצועי לאורך הקריירה כולל דיאלוג גלוי וסמוי בין ההתפתחות האישית להתפתחות המקצועית ארגונית.
(אבידב -אונגר,פרידמן  ואולשטיין, 2112)

שינויים בתרבות ארגונית הם פועל יוצא של למידה שיתופית ומנהיגות מבוזרת, מכיוון שלמידה היא רכיב מרכזי וחיוני בארגוני חינוך.
( Mitchel & Sackney, 2009; Margolin, 2012 )

תודה לילי רוסו על איסוף ההגדרות

יום שלישי, 20 באוקטובר 2015

חדשנות ופיתוח מקצועי כפרופסיה

אגף א' לפיתוח מקצועי ממונה על תהליכי הפיתוח של על עו"ה בישראל החל מהשלב שבו הם מסיימים את שלב ההכשרה והסטאג' ונכנסים לבתי הספר ועד לפרישתם לגמלאות.
אחד המנגנונים המרכזיים האמונים על הפיתוח המקצועי של עו"ה הם מרכזי הפסג"ה. אלו מקיימים מגוון מסגרות של פיתוח מקצועי במרכזי הפסג"ה, בבתי הספר שבאזור ההזנה שלהם וכן במגוון מסגרות ייחודיות הפורצות את גבולות המסגרות המסורתיות כגון: תמיכה פרטנית בעובדי הוראה מובילים, הובלת קהילות מקצועיות שונות, צוותי חינוך ברשויות ועוד.

כמי שאמונה על הובלת תחום הלמידה הדיגיטלית באגף עפ"י המאפיינים והעקרונות של הפיתוח המקצועי יצאתי למסע מעניין אשר בא לאפיין את הקשר בין תהליכים של חדשנות בכלל וחדשנות באמצעת הטכנולוגיה, שילוב טכנולוגיות בהוראה, למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה ולמידה מקוונת (להלן: למידה דיגיטלית) ובין עקרונות הפיתוח המקצועי.

הזרז למסע הלמידה מעניין זה הוא הרצון והצורך לאפיין סביבת למידה פתוחה שתסייע בהובלת תהליכים של פיתוח מקצועי בתחום הלמידה הדיגיטלית. המטרה המרכזית של סביבה זו היא להוביל את הלומדים בעזרתה להבנת המרכיבים והמאפיינים הייחודיים של למידה באמצעות הטכנולוגיות וליכולת לבחור באופן מושכל את הטכנולוגיה המתאימה לכל תהליך שאותו הם רוצים להוביל. אם בתהליכי הוראה ולמידה כמלמדים ואם בתהליכים של למידה ופיתוח מקצועי אישי. בנוסף, מעניין אותי למפות את נושא החדשנות במרכזי הפסג"ה ובכלל והחדשנות באמצעות הטכנולוגיות בפרט ולראות כיצד כל המרכיבים הללו מתקיימים יחד בתנליכי הפיתוח המקצועי.

השאלה בה אני עסוקה לאחרונה היא שאלת נקודת המוצא לפיתוח קורס כזה: האם מה שיוביל הוא עקרונות הפיתוח המקצועי כתחום דעת ותוכן מובנה  שעליו "נלביש" את תכני הלמידה הדיגיטלית או שנקודת המוצא היא התכנים המרכיבים לדעתנו את  הלמידה הדיגיטלית והדרך בה יוצג הנושא וייבנו תהליכי הלמידה יהיו עפ"י העקרונות של הפיתוח המקצועי? ואולי ניתן למצוא דרך ביניים הכוללת את שני המרכיבים הללו גם יחד.

אך מהם עקרונות אלו? מהי החדשנות התהליכי הפיתוח המקצועית? מהם המרכיבים של הלמידה הדיגיטלית?
מאמר אליו נחשפתי לאחרונה טוען כי אחד המאפיינים של פרופסיה הוא השפה המקצועית הייחודית המשותפת לכל אלו שמתמחים בתחום זה.
לכן יצאתי למחקר קטן אשר בא לבדוק מהם העקרונות של הפיתוח המקצועי בעיני אלו המובילים את התחום בישראל, מהי החדשנות בעיניהם וכיצד הטכנולוגיה משרתת לדעתם נושאים אלו.

פשפשתי במסמכים שונים שנכתבו על ידי האגף בהזדמנויות שונות (מסמכים רשמיים המופיעים באתר האגף ולא רשמיים - אשר נאמרו על ידי מובילי התחום בכנסים, ימי למידה ומסגרות שונות) ומהם אספתי מספר עקרונות (אציג אותם ברשימה הבאה).

בנוסף, יצאתי למסע חקר קטן בקרב האמונים בפועל על הובלת התחום: בעלי תפקידים באגף ומפקחי הפיתוח המקצועי, מנהלי פסג"ה וצוות מקצועי במרכז הפסג"ה, מדריכים מחוזיים ומורים אשר עוברי את תהליכי הפיתוח המקצועי על מנת להבין האם אכן יש כאן שפה משותפת בין כולם.

בכוונתי להציג לכל נשאל מספר שאלות שאלות מרכזיות:
1. מהו תהליך פיתוח מקצועי מיטבי בעיניך?
2. ומתוך כך - מהם העקרנות המרכזיים לדעתך בפיתוח המקצועי?
2. כיצד הם באים לידי ביטוי בעבודתך?
3. מהי חדשנות בעיניך וכיצד היא באה לידי ביטוי בתהליכים שהנך מוביל/ה?

אני מאמינה שזה יהיה מסע מרתק ובטוחה שהתשובות תשפענה רבות על פיתוח הקורס ועל שאר התהליכים שאני מובילה באגף.יום שני, 12 באוקטובר 2015

למידה דיגיטלית במרכזי פסג"ה תשע"ו


יעדים מרכזיים לשנה זו - פיתוח למידה דיגיטלית במסגרות לפיתוח מקצועי: 
  • טיוב השימוש בסביבות הלמידה של הקורסים כבסיס להבניית ידע, למידת עמיתים ולמידה שיתופית במסגרות הפיתוח המקצועי. כאן הנכם מוזמנים לקרוא עוד על הפוטנציאל הפדגוגי של מערכת ניהול הלמידה
  • הטמעת הלמידה המקוונת (סינכרונית וא-סינכרונית) במסגרות הפיתוח המקצועי 
  • שילוב מושכל של תוכן דיגיטלי במסגרות פיתוח מקצועי 
  • פיתוח והפעלה של קורסים מקוונ ללימוד עצמי
במסגרת זו יפורסמו עלוני מידע תקופתיים על התקדמותה תהליך.

מידעון ראשון הופץ לכל בעלי התפקידים בפיתוח המקצועי לקראת ראש השנה.

הנכם מוזמנים לקרוא ולהתייחס.

למידה דיגיטלית במסגרות פיתוח מקצועי - מידעון 1

למידה מקוונת במסגרות פיתוח מקצועי - מידעון 2 חלק א

יום שני, 21 בספטמבר 2015

טכנוולוגיה לשירות הפדגוגיה - לקט כלים וסביבות למידה

הכלים הטכנולוגיים העומדים לרשות עובדי ההוראה רבים ומגוונים ומשתנים תדיר.
הרשת מלאה בלוגים, תלקיטים, אתרים של מובילי תקשוב ועוד בהם ניתן ללמוד כלים אלו וכן לקבל רעיונות לשימושיהם בהוראה.

להלן מספר קישורים כאלו.
מוזמנים להגיב ולהוסיף לרשימה המלצות משלכם

טבלת אפליקציות - ליקטה וערכה אולגה טימושצ'וק

כלים קטנים גדולים - מאת אפרת מעטוף

הבלוג של שיר שוורץ

לקט כלים דיגיטליים בקטלוג החינוכי

צבעים פעמיים כי טוב - מאת יאיר פרבי

הרב גוג-אל - קהילת פייסבוק

עשרת הכלים ה"חמים" של 2016 - מאת: Tomas Laurinavicius 

140+ כלים של Google שכדאי להכיר