יום ראשון, 24 במאי 2015

מה התחדש בתקשוב במרכזי פסג"ה תשע"ה? (היצג במפגש מנהלי פסג"ה וסגניהם)

נושא מיומנויות המאה ה- 21 על שלל מרכיביו וביטויו במסגרות הפיתוח המקצועי נמצא בלב השיח במרכזי פסג"ה והפך להיות חלק ממוקדי העשייה במרכזי הפסג"ה. הדבר בא לידי ביטוי בתכניות העבודה של מרכזי הפסג"ה ושל בעלי התפקידים, במקומם של מרכזי פסג"ה כשותפים ו/ או מובילים של מגוון מסגרות אזוריות המתכללות נושא רחב זה וביוזמות מקומיות המציגות תהליכים ייחודיים.

אז מה השתנה לנו השנה?
בתהליך ארוך, במעגלי שיח שונים, נכתבה הגדרה מחודשת של תפקיד הרכז כמומחה ללמידה דיגיטלית ולשילוב מיומנויות המאה ה- 21 בתהליכי הפיתוח המקצועי, תוך שימוש בתשתיות טכנולוגיות ובמדיות חברתיות כמנוף לקידום תהליכי הוראה – למידה הערכה.
התרשים מדגים את ביטוי התפיסה החדשה של מרכזי הפסג"ה עפ"י מודל האמ"י עם דגש על מקומו של בעל התפקיד בפסג"ה.

מרכיב החידוש והחדשנות: 
 • התעדכנות מתמדת בלמידת החידושים בתחום בארץ ובעולם
 • בחינת החידושים מתוך משקפי הפיתוח המקצועי
 • הבאת התובנות, הרעיונות, היוזמות אל השיח עם עמיתיו לצוות הפסג"ה ואל קהלי היעד של מרכז הפסג"ה
יועץ לצוות מרכז הפסג"ה ולכל קהלי היעד – מורי המורים, עובדי הוראה, מוסדות החינוך, בעלי תפקידים ברשויות ועוד – כחלק מהותי מעבודתו בפסג"ה

החלק בתרשים של האינטגרטור מביא לידי ביטוי את הייחודיות בתפקיד המוביל הדיגיטלי (שם לא סופי) ונחלק לשלושה מעגלים אף הוא: 

מקצועיות
 • התמחות בלמידה מקוונת סינכרונית וא-סינכרונית וניהול הלמידה בסביבה המקוונת
 • הכרת כלים טכנולוגיים שונים והתאמתם באופן מושכל למטרות פדגוגיות
 • הכרת מאפייני הלומד והלמידה בעידן הדיגיטלי והתאמת מתודות הוראה הנותנות מענה לשונות הלומדים באמצעות הטכנולוגיה
הכוונה והדרכה – דוגמה אישית אל מול כל קהלי היעד
צוותיות
 • עבודה בצוות מרכז הפסג"ה
 • ובקהילות הרכזים האזוריות והארציות
וזה מוביל אל הצגת מודל הקהילות 
בתמונה תוכלו לראות מגוון נושאים המרכיבים את המקצועיות של מוביל התחום במרכז הפסג"ה.
יצרנו מודל ייחודי של קהילות מחוזיות הלומדות בדרכים שונות מקרוב ומרחוק נושאים אלו. יש נושאים הייחודיים למחוז ויש נושאים משותפים.
הנושאים המשותפים נלמדים במפגשים סינכרוניים ארציים, בקהילת ידע ארצית מקוונת ובכנס שיתקיים בסוף השנה.
התתמחות ברמת מחוז מובלת על ידי מובילות מחוזיות: מיכל, נירית, עדה, שירלי, אריאלה, עדנה ותמר.

ומה עוד התחדש?
בלמידה המקוונת


בראש וראשונה, הטמעת מערכת ניהול הלמידה moodle כתשתית טכנולוגית לפדגוגיה מיטבית ב- 100% ממרכזי הפסג"ה. למרות כל הקשיים שחווינו בדרך, יש דוגמאות מאוד מוצלחות של עשייה וחוויה כללית של הצלחת המהלך. 
השימוש בטכנולוגיה הסינכרונית נמצא במגמה של עליה בחלק ממרכזי הפסג"ה במסגרות הפיתוח המקצועי
פיתוח מגוון כלי תכנון, בקרה והערכה ללמידה מקוונת:
 • הכיתה השקופה
 • כלי להערכת סביבת למידה במערכת ניהול הלמידה
 • סקר טלפוני ללומדים בקורס מקוון
 • כלי להערכת סביבת למידה של קורס מקוון
 • קבוצות מיקוד ועוד
ובמקביל לכל אלו אנו חוקרים ולומדים מודלים חדשים של למידה מקוונת ואת התאמתם למסגרות הפיתוח המקצועי.

יריעת העשייה עוד רחבה אך הזמן שלנו קצר ולכן רציתי לומר לכולכם תודה, להזמין אתכם לקרוא עוד בבלוג התקשוב במסגרות פיתוח המקצועי ובמידעון שישלח אליכם בקרוב. 

יום שלישי, 19 במאי 2015

מה נעשה בשנים האחרונות בתחום התקשוב במרכזי פסג"ה?


נושא מיומנויות המאה ה- 21 על שלל מרכיביו וביטוייו במסגרות הפיתוח המקצועי נמצא בלב השיח במרכזי פסג"ה והפך להיות חלק ממוקדי העשייה במרכזי הפסג"ה. הדבר בא לידי ביטוי בתכניות העבודה של מרכזי הפסג"ה ושל בעלי התפקידים, במקומם של מרכזי הפסג"ה כשותפים ו/או מובילים של מגוון מסגרות אזוריות המתכללות נושא רחב זה וכן יוזמות מקומיות המציגות תהליכים ייחודיים.

שלבים  בדרך

1. כתיבת והטמעת מסמך מדיניות לתקשוב במרכזי פסג"ה המושתת על פיתוח מיומנויות הלמידה במאה ה- 21 ובהלימה ליעדי התכנית הלאומית לתקשוב. המסמך מתעדכן בהתאם להתפתחות התכנית ולמגמות בארץ ובעולם בתחום זה.

2. מגוון מעגלי למידה ושיח ומפגשי למידה בהרכבים שונים של בעלי תפקידים במרכזי פסג"ה ומורי מורים שהובילו ל:
 • בירור תפיסות ועמדות בקרב כל השותפים
 • השלמת פערי ידע במגוון דרכים
 • חידוד האתגרים והיעדים בתחום רחב זה ובנית תכניות להשגתם.
 • אפיון מחודש של תפקיד מוביל תחום התקשוב בפסג"ה כמוביל פדגוגי המומחה בהטמעת מיומנויות המאה ה- 21 בתהליכי הוראה למידה והערכה. מהלך שהוביל מצד אחד לשינויים פרסונאליים במצבת הרכזים ומצד שני הרחיב את מעגל השותפים בתוך מרכז הפסג"ה העוסקים בהיבטים שונים של נושא חשוב זה.
3. יצירת קהילת רכזים ארצית הפועלת במסגרת המשלבת פעילות ולמידה בקהילות מחוזיות המתמחות בהיבטים שונים של הנושא ויחד עם פעילות במסגרות ארציות שמאפשרות:
 • שיח סביב אתגרים משותפים
 • קשר אישי ולמידת עמיתים
 • סטנדרטיזציה בנושאים משותפים
 • יצירת פעילויות משותפות בין מרכזי פסג"ה.
 • הקהילה נפגשת ופועלת במשותף במגוון מתודות בעזרת תשתיות טכנולוגיות מתאימות.
 • מודל הפיתוח המקצועי הייחודי של קהילת הרכזים הוצג במסגרת מושב פריצת מסגרות בפיתוח המקצועי בכנס ברנקו וייס. 
4. בניית מהלך רחב בנושא הלמידה המקוונת הכולל:
 • רתימת שותפים ממגזרים שונים ליצירת סטנדרטיזציה בנושא הלמידה המקוונת
 • קיום קבוצות מיקוד בהרכבים שונים 
 • עדכון נהלים ומנגנונים לביצוע
 • בניית מערך בקרה
 • בניית מגוון כלים לתכנון, מעקב, בקרה והערכה אחר הלמידה המקוונת – החל ממפגשים בודדים בקורסים שרובם פנים אל פנים ועד כלים לבחינת למידה מקוונת במלואה
 • למידה מתמדת של בעלי התפקידים את החידושים בעולם הלמידה המקוונת
 • הרחבת השימוש בלמידה מקוונת סינכרונית וא-סינכרונית בכל מסגרות הפיתוח המקצועי. 
5. מעבר למערכת ניהול למידה אינטרנטית של המשרד (moodle) הכוללת הזדהות בעזרת שם משתמש וסיסמה המאפשרים כניסה לכל מערכות המשרד. המערכת נבנתה על ידי אנשי חינוך בכל העולם עם תפיסה פדגוגית ומהווה פלטפורמה לניהול מבוסס נתונים של מגוון תהליכי הוראה למידה והערכה. תהליך המעבר לתשתיות החדשות כלל:
 • שלבים של אפיון צרכים – שנת התנסות מול שני מחוזות אשר בסופה נעשו שינויים רבים במערכת
 • רתימת כל השותפים במשרד על מנת שהמהלך יצליח
 • יצירת מגוון דגמים ותבניות הכוללות רכיבים שונים של המערכת המאפשרים השגת מטרות למידה שונות. רכיבים אלו עומדים לרשות כל הפועלים במערכת וזמינים לשימוש ללא מאמץ נוסף.
 • בשנה השנייה - הכנסת המערכת ל- 100% ממרכזי פסג"ה והמשך אפיון הצרכים
 • נבנה מנגנון מורכב להכשרה, תמיכה והטמעה של מערכת ניהול הלמידה הנותן דגש על השימוש הפדגוגי. ההכשרה וההטמעה מתבצעים על ידי מנהלות מערכת ניהול הלמידה, מובילות מחוזיות ואנשי מטח.
 • לכל מרכז פסג"ה נבנתה סביבת ניהול המאפשרת הפקת נתונים ומידע בכל רגע נתון
 • יחד עם מרכזי הפסג"ה הוגדרו רמות שימוש כמותיות ואיכותיות המאפשרות קבלת תמונת מצב עדכנית בכל שלב ואף הגדרת היעדים הבאים בקלות.
6. החל מהלך של הכשרת מורי המורים במסגרות שונות – מהלך אשר עתיד להתרחב.

7. אל מול כל הנושאים הללו – הידוק הקשר ומסגרות הפעולה אל מול גורמים שונים במשרד ומינהלים נוספים העוסקים בתחומים אלו.