יום שישי, 6 בפברואר 2015

למידה בעידן דיגיטלי

במסגרת מפגש למידה של קהילת רכזי התקשוב במחוז ת"א בוהבלת ניר גולן  בחנו את מרכיבי הלמידה הדיגיטלית והשפעתם על תהליכי הפיתוח המקצועי.

זאת כבסיס לבחינת מרכיבי מומחיותו ומקצועיותו של  מוביל התקשוב בפסג"ה אשר אמון על הובלת תחום זה אל מול הצות המקצועי במרכז הפסג"ה ואל מול קהלי היעד השונים במגוון מסגרות פיתוח מקצועי.

תחילה הוגדרה למידה: שינוי שיטתי ביכולת הביצוע לאורך זמן

וכן הוגדרו שישה עקרונות ללמידה קלאסית:

1. מוטיבציה (פנימית וחיצונית)

2. עשייה וידיעת תוצאות

3. עלייה הדרגתית בדרישות

4. סדר הגיוני

5. זיהוי עקרונות מנחים בלמידה – ההיגיון מאחורי... ממקד, עוזר בהמשגה, יסייע בשליפה בפעם הבאה

6. שונות בין לומדים - setting

רק אם יתקיימו שישה העקרונות הללו – תתקיים למידה


בשלב השני בחנו יחד בקבוצה את מאפייני הלומד הדיגיטלי:

הנחת היסוד היא שהלמידה הדיגיטלית מתבססת על ששת עקרונות הלמידה שהוצגו לע"יל ועל כך נוספי המאפיינים הבאים:

1. לומדים דיגיטליים מעדיפים מידע מהיר הנצבר ממקורות רבים

2. לומדים דיגיטליים מעדיפים למידה מסתעפת (עיבוד נתונים רב משימתי)

3. לומדים דיגיטלים מעדיפים גישה מזדמנת למידע המאורגן בהיפר קישורים.

4. לומדים דיגיטליים מעדיפים ללמוד בזמן ובמקום שמתאימים לצרכיהם

     מאפייני לומד: קונפליקט בין תלות ועצמאות
 • מכוון עצמי – self centered 
 • מכוון צורך – א.מ.י.ל.י.
 • מצפה לחדשנות /- ניסיון אישי
 • יישום מיידי- אין דחיית סיפוקים
5. לומדים דיגיטליים מעדיפים סיפוק, תגמול ואישור מיידי (מוטיבציה פנימית)

6. לומדים דיגיטליים מעדיפים ללמוד ברשת בו זמנית (סביבה)

7. לומדים דיגיטליים מעדיפים למידה חזותית ממגוון מקורות

8. לומדים דיגיטליים מעדיפים למידה רלוונטית, אקטיבית, שימושית ומשחקית

ואחרי שבחנו ולמדנו יחד עקרונות חשובים אלו, מוטלת עלינו המשימה החשובה לפעול כך שתובנות אלו על תהליכי הלמידה יבואו לידי ביטוי בכל מסגרות הפיתוח המקצועי.
יום שלישי, 3 בפברואר 2015

מקרוב ומרחוק, מאחד ומייחד - מודל משולב לפיתוח מקצועי של קהילת רכזי תקשוב במרכזי פסג"ה

קהילה מקצועית לומדת היא קבוצה של אנשי מקצוע שנפגשים תדיר ובוחנים במשותף את הידע והפרקטיקות שלהם כדי להשתפר מבחינה מקצועית (מתוך אתר מכון אבני ראשה). להלן מוצג מהלך ליצירת קהילה לומדת של רכזי תקשוב במרכזי פסג"ה בארץ. בשל מורכבות מאפייני אוכלוסיית היעד, נבנה מודל ייחודי המשלב תהליכים מחוזיים ותהליכים ארציים במפגשי פנים אל פנים ולמידה מרחוק.
אוכלוסיית היעד: קבוצה של כ- 75 רכזי תקשוב הפועלים ב- 58 מרכזי פסג"ה ברחבי הארץ. רכזים אלו הינם מומחים פדגוגיים היודעים להתאים באופן מושכל אמצעים טכנולוגיים לקידום תהליכי הוראה ולמידה. עיקר תפקידם הוא ללוות ולהנחות את הצוות המקצועי במרכזי הפסג"ה ואת מורי מורים המובילים בפועל את תהליכי הפיתוח המקצועי במרכזי פסג"ה ובבתי הספר, לשילוב מגוון טכנולוגיות במסגרות הפיתוח המקצועי בהלימה למטרות הלמידה. כחלק מתהליך זה, רכזי התקשוב מנהלים מערך של סביבות למידה מקוונות המלוות את תהליכי הפיתוח המקצועי ומאפשרות ניהול תהליכי הלמידה. השנה מתמודדים הרכזים עם מעבר לתשתית טכנולוגית חדשה לניהול הלמידה.

מאפיינים עיקריים של הרכזים:
 • פרטי רקע משתנים (מגזר, מין, גיל, ותק, השכלה). 
 • חלקיות משרה (רובם עובדים מספר שעות מועט או במסגרת יום הדרכה. היקף המשרה הקטן מקשה על יצירת הקשר והמחויבות למקום העבודה מחד ומאידך מקשה על קביעת מועדים למפגש משותף ללמידה ולחקר הפרקטיקה של עבודתם כרכזים). 
 • פיזור גיאוגרפי נרחב. 
 • חברי הקהילה אינם קבועים (בכל שנה ישנה תחלופה של כ- 30%-50%) 
 • חלקם לוקחים חלק בתהליך מתוך אילוץ וכפיה וחלקם מתוך צורך, רצון ומחויבות 
 • לרוב אין היכרות בין הרכזים ברמה ארצית 
 • מיקוד שונה במטרות, בתפקיד ובמשימות לביצוע (בהתאם לאופי הארגון, חלוקת עבודה בין בעלי התפקידים בו והיבטים אישיים של הרכז). 
 • מומחים בתחום דעת הדורש למידה והתחדשות מתמדת סביב מספר צירים: מאפיינים של למידה דיגיטלית, ידע טכנולוגי ופדגוגי, כישורי הדרכה והובלה, אתיקה במרחב המקוון ועוד
מרכיבי התהליך:
מדריכה ארצית מובילה את התהליך הארצי והתהליכים המחוזיים בעזרת קבוצת מובילות ארציות שמהוות את ליבת הקהילה. הקבוצה המובילה כוללת מדריכות ותיקות עם יכולת הובלה מוכחת בעלות ידע נרחב בתחום הפיתוח המקצועי ובתחום שילוב טכנולוגיות בתהליכי הוראה ולמידה.
 • קבוצת המובילות נפגשת אחת לחודשיים לחקר הפרקטיקות במחוזות ויצירת תהליכי עבודה משותפים ושפה משותפת. 
 • כל מובילה אחראית על אחד מהמחוזות. בתוקף תפקיד זה מובילה יחד עם המדריכה הארצית תהליכי למידה וליווי לרכזים במחוזות ויוצרת קהילות מקומיות קטנות. חלקן לומדות במסגרת קורסים מובנים וחלקן במסגרת ימי למידה מרוכזים, כאשר כל קבוצה מעמיקה בהיבט מקצועי אחד של התפקיד. 
 • סדרות של מפגשים סינכרוניים בנושאים מקצועיים שונים מועברים בקו על ידי שתי מובילות או יותר. כל נושא מועבר במועדים שונים ורכזי התקשוב מכל הארץ בוחרים להצטרף ללמידה במועדים המתאימים להם (לאו דווקא בשיוך עפ"י מחוזות). 
 • בכל שנה מתקיים לפחות מפגש אחד בו לוקחים חלק רכזי התקשוב מכל הארץ ובו נערכת למידת עמיתים והצגת התהליכים שמתקיימים במחוזות במסגרת סדנאות להתנסות ולמידה. 
 • סביבת למידה מקוונת ובה פורום לשיתוף ולמידת עמיתים ומאגרי משאבים הנבנים על ידי הקהילה מלווים את תהליכי הלמידה הארציים.

משך: התהליך נמצא בשנה השנייה ועתיד להימשך גם בשנים הבאות.

הצלחות:
 • מעל 90% מהרכזים לוקחים חלק במסגרות הלמידה השונות המחוזיות ו/או הארציות ומביעים שביעות רצון גדולה מתהליכי הלמידה המשותפים ומכך ש"יש עם מי לדבר". 
 • נכתבה הגדרת תפקיד על ידי חברי הקהילה בתהליך דיאלוגי שיצר הסכמה על מרכיבי התפקיד העיקריים ויצר שפה משותפת ארצית 
 • נוצרו קשרים חזקים ושיתופי פעולה בין חברות הקבוצה המובילה ובין חלק מחברי הקבוצות המחוזיות.
השלכות ישירות:
 • בעקבות התהליך של כתיבת הגדרת התפקיד, עזבו חלק מהרכזים שלא מצאו את מקומם כמובילים פדגוגיים ונבחרו אחרים תחתם. אנו מקווים כי בעקבות הידוק הקשרים בין חברי הקהילות המקומיות והארצית יישארו רוב הרכזים בתפקידם השנה וניתן יהיה להמשיך בתהליכי עומק.
 • הרכזים מוערכים יותר בקרב קהלי היעד איתם הם עובדים ובקרב הממונים עליהם. 
 • קהילות הרכזים מייצרות ידע חדש המבוסס על חקר הפרקטיקות של עבודתם, מיון חידושים ומתודולוגיות שכדאי לאמץ ויוצרים פרקטיקות חדשות
השלכות עקיפות:
ככל שהרכזים יהיו מומחים יותר, ישתפו עמיתים באתגרים המשותפים וימצאו יחד פתרונות, כך ישתפרו התהליכים אותם הם מובילים לשילוב מיטבי של טכנולוגיות בתהליכי הפיתוח המקצועי. עובדי ההוראה אשר יחוו שימוש מיטבי בטכנולוגיות יביאו זאת לידי ביטוי בעבודתם עם התלמידים.

אתגרים:
 • יצירת מגוון מסגרות גמישות שמאפשרות אינטראקציות בין הרכזים במעגלים משתנים מחוזיים וארציים ודינמיקה חברתית תומכת. 
 • הרחבת ליבת חברי הקהילה הפעילים בה לאורך זמן ותורמים להובלה 
 • יצירת מרחב בטוח ואוירה תומכת שיובילו לכך שהרכזים יבחרו להיות חברים בקהילה מרצונם וירגישו ביטחון להביע דעתם ועמדותיהם. 
 • יצירת אוירה של שיתוף ושיתופיות בה כל אחד מהרכזים תורם לקהילה ונתרם ממנה. 
 • פיזור גיאוגרפי נרחב, ימי חופשה שונים במגזרים השונים, ימי עבודה שונים של הרכזים וחלקיות המשרה מובילים לקושי בתיאום מועדים משותפים לקיום מפגשי פנים אל פנים או מפגשים סינכרוניים. 
 • השונות הגדולה בין חברי הקהילה ומרכזי הפסג"ה בהם הם פועלים מחייבת עיסוק מתמיד בהגדרות התפקיד וביצירת ושימור שפה משותפת ארצית.

של מי השיוך הזה?

במסגרת המפגשים שלי עם צוותים מקצועיים במרכזי הפסג"ה (מנהלים, סגנים, רכזים, רכזי הערכה ועוד) ובהמשך לאחד מהמפגשים הסינכרוניים בהם השתתפתי עם רכזי התקשוב של הצפון הועלתה סוגיה חשובה שמאחוריה מסתתרות מגוון רחב של שאלות.

הסוגיה שהוצגה קשורה להיערכות לוגיסטית וטכנית, אך למעשה מתייחסת לשאלות רחבות יותר הקשורות לתכנית עבודה של מרכזי הפסגה, תפקידו של רכז התקשוב, חלוקת תפקידים בתוך מרכז הפסג"ה, תפקידו של מוביל ומנחה בהשתלמות ותחומי האחריות שלו ועוד.

האתגר שהוצג הוא ריבוי המערכות בהם צוותי מרכזי הפסג"ה מנהלים את המידע על הלומדים בקורסים:
 • תיק תק או מערכת רישום דומה שבה מפוסמות מסגרות הלמידה ומתבצע הרישום בפועל 
 • קבצים שיתופיים עם צוות הפסג"ה בהם לכל בעל תפקיד אזוור בו הוא מעדכן את הפעילות הקשורה לפתיחת מסגרת למידה. לדוגמה: האם נפתח יומן קורס, מצב רישום הלומדים, האם קיימת סביבת למידה מקוונת ומה יש בה, שילוב טכנולוגיות ולמידה מקוונת (כולל לו"ז מדויק למפגשים של למידה מרחוק), תהליכי הערכה ועוד - כל מרכז מאפיין את המערכת הרלוונטית לביצוע סינכרון מיטבי בין בעלי התפקידים
 • מערכת ניהול הלמידה - moodle המאפשרת מגוון רחב של תהליכים אליה יש לשייך את הלומדים והמנחים.
כדי להקל על התהליכים ובעיקר על שיוך הלומדים לסביבות הלמידה שנפתחות, פותח מנגנון מול מנהלות המערכת (האדמיניות) אשר מקל מאוד על התהליך. עם זאת, כאשר יש לומדים שנרשמו מאוחר לקורס או עברו בין קורסים, נדרשת "עבודת בילוש" לא מעטה כדי לראות מי נוסף לאיזה קורס, לאן צריך לשייכו ומאיפה להסירו.

כאן אני שומעת במהלך השיחות שלי עם רכזים על מגוון פתרונות המצביעים על חלוקת התפקידים בפסג"ה, תחומי אחריות, תפיסות שונות לגבי מידת האחריות של המנחים בקורסים על סביבות הלמידה שלהם ועוד.

נושא זה עומד על סדר יומו של כל מרכז פסג"ה ולכן הופנתה פנייה דרך פורום הרכזים הארצי לשיתוף ולמידת עמיתים כיצד הם מתמודדים עם האתגר. לכלן נוסח הפנייה:

אשמח אם תשתפו מעל במה זו באתגרים ובפתרונות שאתם נוקטים בהם במרכזי הפסג"ה שלכם בנושא זה. כך נוכל ללמוד טוב יותר על התהליך וללמד מנסיונם של אחרים על הפתרונות השונים ומידת הצלחתם.

ובהזדמנות זו, חוזרת על הצעתי ובקשתי להתחיל להשתמש בפורום זה כבסיס לקהילת עמיתים מקצועית בה ניתן לשתף, להעלות שאלות ואתגרים, לספר על הצלחות וללמוד מנסיונם של כלל העמיתים במרכזי פסג"ה נוספים.

שמחה לציין כי כנראה זו אחת הסוגיות שאכן רלוונטיות לכולם, שכן בפורום התחיל להתעורר שיח מעניין ושיתוף בין הרכזים ממרכזי פסג"ה שונים בארץ.

יום ראשון, 1 בפברואר 2015

הפוטנציאל הפדגוגי של מערכת ניהול הלמידה במרכזי פסג"ה

הפוטנציאל הפדגוגי של המערכת לניהול הלמידה

מערכת ניהול הלמידה moodle היא התשתית הטכנולוגית לסביבות הלמידה המקוונות בתהליכי הפיתוח המקצועי של מרכזי פסג"ה.
בעזרת המערכת ניתן לתת מענה לשלל צרכים:

למידה מקוונת (למידה מרחוק)

 • למידה מכל מקום ובכל זמן באמצעות תקשורת ואינטראקציה עם תכנים, עם המנחה בקורס ועם לומדים אחרים  במגוון אופנויות ייצוג בסביבות הלמידה 
 • קיום תהליכים של למידה סינכרונית וא-סינכרונית המזמנים חשיבה מסדר גבוה, עבודה שיתופית ומגוון אפשרויות בחירה

מיומנויות ותוכן

 • ניהול אתר מיטבי המזמן שימוש במגוון מדיות ומתודות ומסייע בניהול ההוראה והלמידה 
 • הגדרת תוצרי ידע בעלי ערך והצגת פיגומים קוגניטיביים לביצוע מיטבי 
 • ניסוח מטלות ותהליכי למידה בהלימה ליסוד מארגן, גישות למידה והוראה, מאפייני הלומדים 
 • שילוב תוכן דיגיטלי וכלים פתוחים ברשת בתהליכי הוראה, למידה וההערכה 
 • מיומנויות טיפול במידע ומיומנויות למידה בתחומי הדעת השונים
 • ייעול בתהליכי הוראה ולמידה

למידה עצמית, שיתופית ותקשורת בין לומדים

 • יישום עקרונות של למידה שיתופית, למידת עמיתים, הערכת עמיתים 
 • מתן אפשרויות בחירה ללומדים: בתכנים, בנושאים, בדרכי למידה, במדיות, במידת השיתופיות, בתהליך ובתוצר
 • מגוון דרכים לתקשורת בין משתתפי הקורס ובינם לבין המנחים, במהלך מפגשי הלמידה וביניהם 
 • ניהול למידה מבוססת נתונים (LMS) כבסיס לקידום הוראה דיפרנציאלית ומכוונות עצמית בלמידה
 • מעקב אחר תהליכי הלמידה האישיים והמשותפים בקורס 
 • מעורבות וביטוי אישי של הלומד בתהליכי הלמידה 
 • תיעוד רפלקטיבי מתמשך ומגוון תהליכי למידה תוך התבססות על היישום בשדה ההוראה 
 • ניהול תלקיט דיגיטלי המתעד את יישום הלמידה וניתוח התובנות במעגלים שונים לאורך התהליך 
 • הגדרת תבחינים לביצוע מיטבי
 • שינוי בתפקידי השותפים ללמידה
 • כל זאת תוך שמירה על אתיקה במרחב המקוון
קישור לסרטון - הפוטנציאל הפדגוגי של מערכת ניהול הלמידה שנערך על ידי צוות פסג"ה תמרה. תודה לאזהאר דיאב ולדאהר זידאן.