יום שישי, 6 בפברואר 2015

למידה בעידן דיגיטלי

במסגרת מפגש למידה של קהילת רכזי התקשוב במחוז ת"א בוהבלת ניר גולן  בחנו את מרכיבי הלמידה הדיגיטלית והשפעתם על תהליכי הפיתוח המקצועי.

זאת כבסיס לבחינת מרכיבי מומחיותו ומקצועיותו של  מוביל התקשוב בפסג"ה אשר אמון על הובלת תחום זה אל מול הצות המקצועי במרכז הפסג"ה ואל מול קהלי היעד השונים במגוון מסגרות פיתוח מקצועי.

תחילה הוגדרה למידה: שינוי שיטתי ביכולת הביצוע לאורך זמן

וכן הוגדרו שישה עקרונות ללמידה קלאסית:

1. מוטיבציה (פנימית וחיצונית)

2. עשייה וידיעת תוצאות

3. עלייה הדרגתית בדרישות

4. סדר הגיוני

5. זיהוי עקרונות מנחים בלמידה – ההיגיון מאחורי... ממקד, עוזר בהמשגה, יסייע בשליפה בפעם הבאה

6. שונות בין לומדים - setting

רק אם יתקיימו שישה העקרונות הללו – תתקיים למידה


בשלב השני בחנו יחד בקבוצה את מאפייני הלומד הדיגיטלי:

הנחת היסוד היא שהלמידה הדיגיטלית מתבססת על ששת עקרונות הלמידה שהוצגו לע"יל ועל כך נוספי המאפיינים הבאים:

1. לומדים דיגיטליים מעדיפים מידע מהיר הנצבר ממקורות רבים

2. לומדים דיגיטליים מעדיפים למידה מסתעפת (עיבוד נתונים רב משימתי)

3. לומדים דיגיטלים מעדיפים גישה מזדמנת למידע המאורגן בהיפר קישורים.

4. לומדים דיגיטליים מעדיפים ללמוד בזמן ובמקום שמתאימים לצרכיהם

     מאפייני לומד: קונפליקט בין תלות ועצמאות
  • מכוון עצמי – self centered 
  • מכוון צורך – א.מ.י.ל.י.
  • מצפה לחדשנות /- ניסיון אישי
  • יישום מיידי- אין דחיית סיפוקים
5. לומדים דיגיטליים מעדיפים סיפוק, תגמול ואישור מיידי (מוטיבציה פנימית)

6. לומדים דיגיטליים מעדיפים ללמוד ברשת בו זמנית (סביבה)

7. לומדים דיגיטליים מעדיפים למידה חזותית ממגוון מקורות

8. לומדים דיגיטליים מעדיפים למידה רלוונטית, אקטיבית, שימושית ומשחקית

ואחרי שבחנו ולמדנו יחד עקרונות חשובים אלו, מוטלת עלינו המשימה החשובה לפעול כך שתובנות אלו על תהליכי הלמידה יבואו לידי ביטוי בכל מסגרות הפיתוח המקצועי.
אין תגובות:

פרסום תגובה