יום שלישי, 3 בפברואר 2015

מקרוב ומרחוק, מאחד ומייחד - מודל משולב לפיתוח מקצועי של קהילת רכזי תקשוב במרכזי פסג"ה

קהילה מקצועית לומדת היא קבוצה של אנשי מקצוע שנפגשים תדיר ובוחנים במשותף את הידע והפרקטיקות שלהם כדי להשתפר מבחינה מקצועית (מתוך אתר מכון אבני ראשה). להלן מוצג מהלך ליצירת קהילה לומדת של רכזי תקשוב במרכזי פסג"ה בארץ. בשל מורכבות מאפייני אוכלוסיית היעד, נבנה מודל ייחודי המשלב תהליכים מחוזיים ותהליכים ארציים במפגשי פנים אל פנים ולמידה מרחוק.
אוכלוסיית היעד: קבוצה של כ- 75 רכזי תקשוב הפועלים ב- 58 מרכזי פסג"ה ברחבי הארץ. רכזים אלו הינם מומחים פדגוגיים היודעים להתאים באופן מושכל אמצעים טכנולוגיים לקידום תהליכי הוראה ולמידה. עיקר תפקידם הוא ללוות ולהנחות את הצוות המקצועי במרכזי הפסג"ה ואת מורי מורים המובילים בפועל את תהליכי הפיתוח המקצועי במרכזי פסג"ה ובבתי הספר, לשילוב מגוון טכנולוגיות במסגרות הפיתוח המקצועי בהלימה למטרות הלמידה. כחלק מתהליך זה, רכזי התקשוב מנהלים מערך של סביבות למידה מקוונות המלוות את תהליכי הפיתוח המקצועי ומאפשרות ניהול תהליכי הלמידה. השנה מתמודדים הרכזים עם מעבר לתשתית טכנולוגית חדשה לניהול הלמידה.

מאפיינים עיקריים של הרכזים:
 • פרטי רקע משתנים (מגזר, מין, גיל, ותק, השכלה). 
 • חלקיות משרה (רובם עובדים מספר שעות מועט או במסגרת יום הדרכה. היקף המשרה הקטן מקשה על יצירת הקשר והמחויבות למקום העבודה מחד ומאידך מקשה על קביעת מועדים למפגש משותף ללמידה ולחקר הפרקטיקה של עבודתם כרכזים). 
 • פיזור גיאוגרפי נרחב. 
 • חברי הקהילה אינם קבועים (בכל שנה ישנה תחלופה של כ- 30%-50%) 
 • חלקם לוקחים חלק בתהליך מתוך אילוץ וכפיה וחלקם מתוך צורך, רצון ומחויבות 
 • לרוב אין היכרות בין הרכזים ברמה ארצית 
 • מיקוד שונה במטרות, בתפקיד ובמשימות לביצוע (בהתאם לאופי הארגון, חלוקת עבודה בין בעלי התפקידים בו והיבטים אישיים של הרכז). 
 • מומחים בתחום דעת הדורש למידה והתחדשות מתמדת סביב מספר צירים: מאפיינים של למידה דיגיטלית, ידע טכנולוגי ופדגוגי, כישורי הדרכה והובלה, אתיקה במרחב המקוון ועוד
מרכיבי התהליך:
מדריכה ארצית מובילה את התהליך הארצי והתהליכים המחוזיים בעזרת קבוצת מובילות ארציות שמהוות את ליבת הקהילה. הקבוצה המובילה כוללת מדריכות ותיקות עם יכולת הובלה מוכחת בעלות ידע נרחב בתחום הפיתוח המקצועי ובתחום שילוב טכנולוגיות בתהליכי הוראה ולמידה.
 • קבוצת המובילות נפגשת אחת לחודשיים לחקר הפרקטיקות במחוזות ויצירת תהליכי עבודה משותפים ושפה משותפת. 
 • כל מובילה אחראית על אחד מהמחוזות. בתוקף תפקיד זה מובילה יחד עם המדריכה הארצית תהליכי למידה וליווי לרכזים במחוזות ויוצרת קהילות מקומיות קטנות. חלקן לומדות במסגרת קורסים מובנים וחלקן במסגרת ימי למידה מרוכזים, כאשר כל קבוצה מעמיקה בהיבט מקצועי אחד של התפקיד. 
 • סדרות של מפגשים סינכרוניים בנושאים מקצועיים שונים מועברים בקו על ידי שתי מובילות או יותר. כל נושא מועבר במועדים שונים ורכזי התקשוב מכל הארץ בוחרים להצטרף ללמידה במועדים המתאימים להם (לאו דווקא בשיוך עפ"י מחוזות). 
 • בכל שנה מתקיים לפחות מפגש אחד בו לוקחים חלק רכזי התקשוב מכל הארץ ובו נערכת למידת עמיתים והצגת התהליכים שמתקיימים במחוזות במסגרת סדנאות להתנסות ולמידה. 
 • סביבת למידה מקוונת ובה פורום לשיתוף ולמידת עמיתים ומאגרי משאבים הנבנים על ידי הקהילה מלווים את תהליכי הלמידה הארציים.

משך: התהליך נמצא בשנה השנייה ועתיד להימשך גם בשנים הבאות.

הצלחות:
 • מעל 90% מהרכזים לוקחים חלק במסגרות הלמידה השונות המחוזיות ו/או הארציות ומביעים שביעות רצון גדולה מתהליכי הלמידה המשותפים ומכך ש"יש עם מי לדבר". 
 • נכתבה הגדרת תפקיד על ידי חברי הקהילה בתהליך דיאלוגי שיצר הסכמה על מרכיבי התפקיד העיקריים ויצר שפה משותפת ארצית 
 • נוצרו קשרים חזקים ושיתופי פעולה בין חברות הקבוצה המובילה ובין חלק מחברי הקבוצות המחוזיות.
השלכות ישירות:
 • בעקבות התהליך של כתיבת הגדרת התפקיד, עזבו חלק מהרכזים שלא מצאו את מקומם כמובילים פדגוגיים ונבחרו אחרים תחתם. אנו מקווים כי בעקבות הידוק הקשרים בין חברי הקהילות המקומיות והארצית יישארו רוב הרכזים בתפקידם השנה וניתן יהיה להמשיך בתהליכי עומק.
 • הרכזים מוערכים יותר בקרב קהלי היעד איתם הם עובדים ובקרב הממונים עליהם. 
 • קהילות הרכזים מייצרות ידע חדש המבוסס על חקר הפרקטיקות של עבודתם, מיון חידושים ומתודולוגיות שכדאי לאמץ ויוצרים פרקטיקות חדשות
השלכות עקיפות:
ככל שהרכזים יהיו מומחים יותר, ישתפו עמיתים באתגרים המשותפים וימצאו יחד פתרונות, כך ישתפרו התהליכים אותם הם מובילים לשילוב מיטבי של טכנולוגיות בתהליכי הפיתוח המקצועי. עובדי ההוראה אשר יחוו שימוש מיטבי בטכנולוגיות יביאו זאת לידי ביטוי בעבודתם עם התלמידים.

אתגרים:
 • יצירת מגוון מסגרות גמישות שמאפשרות אינטראקציות בין הרכזים במעגלים משתנים מחוזיים וארציים ודינמיקה חברתית תומכת. 
 • הרחבת ליבת חברי הקהילה הפעילים בה לאורך זמן ותורמים להובלה 
 • יצירת מרחב בטוח ואוירה תומכת שיובילו לכך שהרכזים יבחרו להיות חברים בקהילה מרצונם וירגישו ביטחון להביע דעתם ועמדותיהם. 
 • יצירת אוירה של שיתוף ושיתופיות בה כל אחד מהרכזים תורם לקהילה ונתרם ממנה. 
 • פיזור גיאוגרפי נרחב, ימי חופשה שונים במגזרים השונים, ימי עבודה שונים של הרכזים וחלקיות המשרה מובילים לקושי בתיאום מועדים משותפים לקיום מפגשי פנים אל פנים או מפגשים סינכרוניים. 
 • השונות הגדולה בין חברי הקהילה ומרכזי הפסג"ה בהם הם פועלים מחייבת עיסוק מתמיד בהגדרות התפקיד וביצירת ושימור שפה משותפת ארצית.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה