יום שבת, 30 בינואר 2016

למידה דיגיטלית בפיתוח המקצועי - מאגר כלים וסביבות עזר

במהלך שלוש השנים האחרונות פותחו מגוון סביבות עזר וכלים דיגיטליים מגוונים לתכנון, בקרה והערכה של תהליכי למידה דיגיטלית ובדגש על למידה מקוונת.
(בלחיצה על התמונה תגיעו לקובץ ובו הקישורים הפעילים)

מוזמנים להעזר וכמובן להוסיף להעיר ולהאיר

יום שבת, 9 בינואר 2016

סקר למידה בקורסים מקוונים תשע"ה

בשנה"ל תשע"ה נערך סקר טלפוני בקרב 350 עו"ה אשר למדו ב- 25 קורסים מקוונים בלמידה מרחוק סינכרונית וא-סינכרונית  ב- 10 מרכזי פסג"ה שונים ברחבי הארץ.

חשוב לציין כי בכל שנה מתקיימים כ- 9000 קורסים במרכזי פסג"ה ומתוכם כ- 200 - 300 קורסים בלמידה מקוונת מלאה. זאת בנוסף לקורסים מקוונים רבים בהם לומדים מורים ברחבי הארץ במסגרות שונות כמו למידת אגפי הגיל, המפמ"רים וגופים חיצוניים כמו הסתדרות המורים, יד ושם ועוד.
המגמה לשילוב למידה מקוונת בתהליכי הפיתוח המקצועי גדלה ובקורסים רבים במרכזי הפסג"ה משולבת למידה מרחוק במינון משתנה.

מטרת הסקר הייתה ללמוד על עמדות ותפיסות באשר ללמידה בקורסים מקוונים לצד קבלת תובנות על אפקטיביות הלמידה ויישום התכנים הנלמדים בשדה ההוראה.

ממצאי הסקר העיקריים מעידים על כך שהלומדים מאמינים בלמידה המקוונת ובערך מוסף שהיא מביאה ללומדים וכן מאמינים שהכלים המתוקשבים שרכשו במהלך הלמידה בקורס המקוון ניתנים ליישום בשדה ההוראה.

נוחות וחסכון בזמן, זמינות, יכולת העמקה בתכנים בזמן ובמקום המתאימים לכל לומד, למידה עדכנית המשלבת טכנולוגיות ולמידה בצוות הם חלק מהיתרונות של למידה בקורסים מקוונים עפ"י תשובות הנשאלים.

רוב הנשאלים העידו כי הלמידה בקורסים המקוונים רלוונטית לעבודתם הם מאמינים שקבלו בתהליכי הפיתוח המקצועי כלים יישומיים להוראה בכיתה
רוב הלומדים מעידים כי הלמידה בקורס מקוון מחזקת את ידיעותיהם בתחום התקשוב.
94% מהנשאלים השיבו כי הם מעוניינים להמשיך וללמוד גם בעתיד בקורסים מקוונים.
 
חשוב לציין כי שאלות הסקר (נספח 1)  עובדו לשאלון הנמצא במערכת ה- Moodle. השאלון זמין לשכפול והוספה לכל קורס בלמידה מרחוק המתקיים השנה במרכזי הפסג"ה לפי רצונכם.

לפרוט ממצאי הסקר
נתונים כמותיים ומגוון דוגמאות מתוך השאלות הפתוחות התומכות בממצאים.


הנכם מוזמנים לספר בתגובה למאמרון זה על דוגמאות ייחודיות של תהליכי פיתוח מקצועי בלמידה מקוונת

MOOC ופיתוח מקצועי

סוגיית הלמידה בקורסים מקוונים מסוג  - (MOOC (Massive Online Open Courses נמצאת בחזית השיח על הלמידה המקוונת.
בהמשך מאמרון זה הנכם מוזמנים לקרוא על נושא מרתק זה.
המידע המובא בזאת מבוסס על קריאת ספרות ומידע מקצועי ומשיחות עם אנשי אקדמיה ובעלי תפקידים במשרה"ח.דוגמה לסביבת למידה בקורס Mooc

דגמים להפעלת Mooc


לקריאה נוספת: 
http://telem.openu.ac.il/hp_files/paper/september_2014.html  על קורסי מווק בארץ – או"פ
https://www.facebook.com/book.bigdata  ביג דתא – הספר

הוראה באקדמיה – גליון 4 מרץ 2014

mooc במערכת החינוך בישראל (מידע בענן החינוכי)