יום שני, 13 ביולי 2015

יום עיון למידה דיגיטלית במרכזי פסג"ה

ביום חמישי 2.7 ט"ו בתמוז תשע"ה, התקיים יום עיון "למידה דיגיטלית במרכזי פסג"ה". יום העיון נבנה והובל על ידי סיגלית ורדי ולילי רוסו יחד עם צוות מדריכות במחוזות. ביום העיון לקחו חלק רכזי התקשוב במרכזי הפסג"ה בארץ, מנהלי פסג"ה וסגנים ובעלי תפקידים במטה אגף טכנולוגיות מידע ובמזכירות הפדגוגית. יום העיון היווה שיא וסיכום לתהליך השנתי של הפיתוח המקצועי לרכזי התקשוב. להלן קישור לסרטון קצר המציג את תהליך הפיתוח המקצועי השנתי.

מספר מטרות הנחו את מארגני יום העיון בתכנון נושאי המושבים השונים, בבחירת המציגים והמנחים ויצירת החיבורים ביניהם ובבניית המעטפת הטכנולוגית שליוותה את יום הלמידה:

א. חשיפה והתנסות במגוון נושאים ומתודות בתחום הלמידה הדיגיטלית.
ב. הידוק הקשר בין יחידות המטה העוסקות בהיבטים של פיתוח מקצועי לעובדי ההוראה בנושאי מיומנויות המאה ה- 21 וקיום תהליכי הוראה ולמידה בסביבה דיגיטלית.
ג. למידת עמיתים וחשיפה למתודולוגיות ותכנים חדשניים תוך מתן אפשרות לבחירה, גירוי לחשיבה, ערעור ידע ותפיסות קיימות ודיאלוג מקדם.
ד. יצירת הנעה לשינוי ותכנון אחר של התהליכים שיתקיימו בשנה"ל תשע"ו בתחומים שהוצגו ביום העיון

ארבעה צירים מרכזיים ליום העיון אשר ההרעיון המקשר ביניהם הוא העמקת השותפויות והממשקים בין המשתתפים תוך בחינת שאלות העולות סביב היישום בתהליכי הפיתוח המקצועי.
המבנה בכל אחד מהמושבים כולל הרצאת פתיחה, טעימות מתהליכים המתקיימים במרכזי פסג"ה ובבית הספר וסדנה לבחינת שאלות וסוגיות משותפות.

יום העיון נפתח בברכות של מנהלת אגף א' לפיתוח מקצועי ד"ר מירי גוטליב ומר רוני דיין, מנהל אגף א' לטכנולוגיות מידע. לילי רוסו וסיגלית ורדי הציגו על קצה המזלג את העשייה בתחום התקשוב במרכזי הפסג"ה, את העקרונות על פיהם תוכנן היום ואת השינוי הנדרש בהגדרת תפקיד רכז התקשוב. ליום זה נבנתה מעטפת טכנולוגית ייחודית מתוך תפיסה שהמדיה היא המסר והדרך הטובה ביותר ללמוד, היא ההתנסות האישית. מעטפת זו כוללת אתר ובו ניתן לצפות בתכני הכנס, במצגות שהובילו את המושבים, ניתן להגיב למגוון מיזמים והיצגים של מרכזי הפסג"ה בתחום התקשוב ולהתנסות במגוון כלים טכנולוגיים בהם תועדו בזמן אמת תהליכי הלמידה שהתקיימו בכל אחד מהמושבים.
אפליקציה ייחודית פותחה ליום זה ובה פעלו המשתתפים לאורך יום הלמידה
לצורך צפייה בתכנים שנוצרו על ידי משתתפי יום העיון יש לבחור ב- Yapp בחנות האפליקציות, להתקין את האפליקציה ולאחר מכן להיכנס לקישור: http://my.yapp.us/DNU7BT

להלן טעימות מארבעת מושבי יום הלמידה
· למידה מקוונת בפיתוח המקצועי – מושב זה הובל ע"י הגב' דליה פניג, סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית אשר הציגה את המודל המקוון "איחוד מול ייחוד" בתחומי הדעת והובילה דיון על החיבור בין הפיתוח המקצועי המקוון הארצי לבין הפיתוח המקצועי במרכזי הפסג"ה ובבתי הספר. מרכזי הפסג"ה הציגו מודל המאפשר גמישות ובחירה בשיעורים מקוונים במסגרות הפיתוח המקצועי ונציגת אגף טכנולוגיות מידע הציגה את נושא הספרים הדיגיטלים.

· למידה חברתית ולמידת המונים בפיתוח המקצועי – מושב זה התעמק בהזדמנויות ובאתגרים שמזמנים קורסי ההמונים (MOOC- Massive Online Open Courses), בלמידה ברשתות חברתיות ובמגוון דרכי התמיכה ללומדים בדרך זו. הרצאת המבוא נתנה על ידי הגב' ליה מאור מערי חינוך ובה הוצגו מודל הנבחרת ומודל הכיתה ההפוכה. מרכזי הפסג"ה הציגו את "בשדות החינוך" – מודל ייחודי שפותח במרכזי הפסג"ה במחוז מרכז ונציגת מטה אגף טכנולוגיות מידע הציגה את נושא הלמידה מרחוק ואת אקדמיה ברשת. הדיון בעקבות ההיצגים עסק בשאלת המשמעות עבור תהליכי הפיתוח המקצועי.

· יזמות וחדשנות בפיתוח המקצועי – מושב זה עסק במתודות המאפשרות חדשנות ויצירתיות. דורון איש שלום מהמכון הישראלי לחדשנות הציג מגוון דוגמאות למתודות כאלו. מרכזי פסג"ה הביאו לדיון את מודל משתתפ"ים שפותח בתהליכים מקבילים של מנהלים וסגנים במרכזי פסג"ה שלמדו במסלול מנהל פסג"ה אינטגרטיבי ורכזי תקשוב במחוז ת"א, ונציגות אגף טכנולוגיות מידע הביאו אל המושב את הסוגיות והמשמעויות של למידה שיתופית. במושב עצמו התנסו המשתתפים במיני האקתון שהוביל למגוון רעיונות יישומיים שפותחו בקבוצות הדיון.

· הטכנולוגיה כמנוף לקידום למידה משמעותית – במושב זה הציג אסף שדה מחברת מתודיקה מגוון דוגמאות בהם הטכנולוגיה משנה את דרכי ההוראה והלמידה. מרכזי הפסג"ה הציגו מודלים המשלבים בין הפיתוח המקצועי ליישום בבתי הספר ונציגת אגף טכנולוגיות מידע הביאה לדיון סוגיות הקשורות לצריכה ויצירה של תוכן דיגיטלי ברשת.

כאן ניתן לראות את תיעוד תכני יום הלמידה והתובנות המרכזיות שעלו לאורך היום

את יום הלמידה סיכם מר אייל רם, סמנכ"ל וראש מינהל עו"ה בהצגת חזון על פיו אחוז גדול מהלמידה של המורים יתבצע ברשת בשל שלוש סיבות מרכזיות:

· נגישות וזמינות לכל מורה בכל תהליכי הפיתוח המקצועי.

· הזדמנות למפגש רב תרבותי המאפשר לאנשים ממגזרים ואוכלוסיות שונות ללמוד ביחד ברשת.

· התנסות בחוויה האישית והבנת הערך של למידה דיגיטאלית על ידי עו"ה שילמדו בדרך זו ואח"כ ילמדו בדרך זו את תלמידיהם.

איל הזמין את המשתתפים ליזום תהליכים פורצי דרך שיאפשרו את קפיצת המדרגה תוך שימוש בממשקים דיגיטליים פשוטים וידידותיים, לחשיבה איך מורים לומדים וכיצד הדיגיטציה תסייע בכך ודיבר על חזון הקמת רשת חברתית בה עובדי ההוראה ישתפו בידע ההוראה שלהם.