יום שני, 22 בפברואר 2016

שאלות לדיון במרכז פסג"ה - שימוש במערכות ניהול הלמידה


כלי שלושת השלבים - שלב 3 - שאלות ונושאים לשיח במרכז פסג"ה


מטרת השיח: ללמוד על נקודות החוזק והנקודות לשיפור בשימוש במערכת ניהול הלמידה בשנה החולפת ולגזור את היעדים לקראת שנה"ל הבאה ו/או להמשך הפעילות בשנה זו (במידה והשימוש בכלי נעשה כהערכת אמצע מעצבת).

נושאים לשיח במרכז הפסג"ה

מערכת ניהול הלמידה - שימושיות הכלי / שימוש מיטבי


האם נפתחו סביבות למידה לכל הקורסים במרכז הפסג"ה או שפעלתם בגישה אחרת? מדוע? כיצד תרצו לבצע זאת בשנה הבאה? מהו היעד שתציבו לעצמכם?

אלו רכיבים במערכת ניהול הלמידה היו המשמעותיים ביותר לקידום מטרות הלמידה? כיצד ניתן להרחיב ולהשביח את השימוש ברכיבים אלו למסגרות נוספות של פיתוח מקצועי?


באלו דרכים ניתן לעודד לומדים ומנחים להשתמש במערכת ניהול הלמידה?

מהם היעדים הפדגוגיים שנרצה לקדם באמצעות מערכת ניהול הלמידה? אלו רכיבים של מערכת ניהול הלמידה (ו/או כלים חיצוניים המשולבים במערכת) יכולים לתמוך בתהליך זה?

אלו תהליכים כדאי לבצע בתקופה הקרובה/בשנה הבאה כדי לקדם שימוש מיטבי במערכת ניהול למידה בקרב כל קהלי היעד?

כיצד ניתן לשפר את איכות השימוש בסביבות הלמידה המקוונות? [מתוך רשימת הקורסים שבדקתם - נמצא במרחב הניהול של מרכז הפסג"ה]

הדרכה על שימוש במערכת ניהול הלמידה

צוות מקצועי במרכז הפסג"ה: האם כל חברי הצוות מכירים את מערכת ניהול הלמידה ושולטים במידה מספקת בתהליכים הנדרשים להטמעה מיטבית לקראת פתיחת שנה הבאה? מהם הצרכים הנוספים של חברי הצוות ללמידה והעמקה לצורך שימוש מיטבי במערכת לקראת השנה הבאה? כמה זמן כדאי להשקיע עוד בהכשרת הצוות? באלו מסגרת? על ידי מי כדאי שתבוצע ההכשרה?

מנחים: בדיקת זמן / כמות ההנחיה שניתנה למנחים ביחס לתפוקות ולנראות בסביבות הלמידה? מהם הצרכים של המנחים לקראת תשע"ו? אלו דברים יכולים להקל על הכשרת המנחים? (ברמת מרכז פסג"ה / ברמה ארצית)? (רעיונות לדוגמה: מאגר תבניות/סביבות הדגמה שיש בהם דוגמאות לשימוש ברכיבים? מאגר של מפגשים א-סינכרונים במבחר נושאים שניתן לשלב בקורסים). האם נעשה שימוש השנה בסביבות/רכיבים תבניות לשכפול מתוך מאגרי העזר ומה היו תגובות המנחים והלומדים?

תובנות לגבי מידת ההשקעה של מנחים בסביבת הלמידה ביחס לצפייה ושימוש של לומדים בסביבה.


לומדים: אלו דברים היו לעזר השנה בהנחייה ללומדים? אלו קשיים היו השנה ונוכל לפתור אותם לקראת שנה הבאה?

חלוקת עבודה בין חברי הצוות המקצועי של מרכז הפסג"ה

מי היו השותפים לתהליך הטמעת מערכת ניהול הלמידה השנה? כיצד התבצעה חלוקת העבודה ביניהם?

מהם המהלכים והשגרות הארגוניות שתמכו בתהליך השנה (כולל בקרה ומעקב אחר ביצוע), מה נוכל לשפר לקראת השנה הבאה?

דוגמאות לתהליכי למידה בסביבת הלמידה - המלצה [חשוב! כאשר רוצים להציג תכנים מתוך סביבת למידה לצוות מרכז הפסג"ה או לגורמים אחרים, יש לבקש אישור ממנחה הקורס!]

הציגו בצוות שתי סביבות למידה בהם מתקימת למידה מקוונת איכותית/משמעותית, התואמת את תפיסת מרכז הפסג"ה ותומכת בתהליכי למידה.

הציגו סביבות בהם השימוש ברכיבים שנבחרו היה מושכל ואיכותי ותמך בתהליכי הלמידה. בחנו כיצד ניתן להעצים תהליכים אלו.