יום שבת, 14 במרץ 2015

הכיתה השקופה - כלי דיאלוגי לתכנון, הבנייה והערכה של מפגשים א-סינכרוניים בלמידה מקונת


הכיתה השקופה - כלי תכנון, הבנייה והערכה של מפגשי למידה מרחוק א-סינכרוניים הינו כלי שנבנה לאורך זמן כמענה לצורך השעה במרכזי פסג"ה.הלמידה המקוונת על יתרונותיה הגדולים ומגוון ההזדמנויות שבה, הולכת צוברת תאוצה בתהליכי פיתוח מקצועי.
הכמות הגדלה והולכת של מפגשי למידה מקוונים לצד מגוון רחב של פרשנויות לתהליכים אלו חידדו את הצורך ביצירת כלי שיהווה בסיס לדיאלוג בין מנחים - לומדים ומתכנני תהליכי פיתוח מקצועי.

הכלי נבנה בתוך תהליך ארוך שכלל קריאת מאמרים, סדנאות שיח בהם לקחו חלק מנחים, אנשי אקדמיה, בעלי תפקידים במרכזי פסג"ה ועוד. ככל שהשיח סביב מרכיבי הכלי הלך העמיק כך חודד הצורך בהפיכתו לכלי יישומי בידי כל העוסקים בדבר והתקבלה ההחלטה להפוך אותו לכלי אינטרנטי שיהיה נגיש לכל המתעניין.לכלי חמישה מרכיבים כאשר המרכיב של "תפקיד המנחה" מלווה את כל שאר המרכיבים. כל מרכיב מכיל בתוכו מספר תבחינים. בכל תבחין שאלות מנחות ושלוש רמות ביצוע.
להלן פרוט של המרכיבים והתבחינים:
 • עקרונות פדגוגיים ותפקודי לומד
  • תכנים ומטרות פדגוגיות
  • התבססות על ידע קודם
  •  למידה התנסותית ויישומית - מן השדה אל השדה
  • גיוון אמצעי הוראה ולמידה ושימוש במגוון מתודות
  • ערך מוסף לשימוש בטכנולוגיה
  • בחירה
 • עקרונות ניהוליים ולוגיסטיים
  • מקום המפגש ברצף הלמידה
  • משך המפגש (תכנון זמן והרכב ההתנסויות)
  • ארגון סביבת הלמידה, ממשק המשתמש והתשתיות הטכנולוגיות
 • למידה שיתופית, עצמית ועצמאית
  • רמות השיתופיות
  • למידה עצמית ועצמאית
 • רפלקציה, משוב והערכה 
  • תהליכים רפלקטיביים
  • הערכת תהליך ותוצר
  • למידת והערכת עמיתים
  • משוב ולמידה בינאישית
 • תפקיד מנחה
  • תקשורת מנחה לומדים ויצירת למידה חוויתית
  • מודעות והתחשבות בצרכי הלומד
  • הבנייה פעילה של הידע
טיוטת הכלי הועלתה לאתר A.nnotate  לצורך עיון והערות המשתמשים.
הנכם מוזמנים להיכס לקישור, לעיין במסמך, להוסיף התייחסויות, הערות, תיקונים והצעות לשיפור. 
לאחר תקופה בה המסמך יהיה זמין להערות, אנו נהפוך אותו לכלי אינטרנטי יישומי.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה