יום שישי, 27 במרץ 2015

מקרוב ומרחוק, מאחד ומייחד - מודל משולב לפיתוח מקצועי של קהילת רכזים ארצית

כיצד יוצרים קהילת ידע מקצועית ארצית הפועלת יחד לאורך זמן? איך גורמים להיכרות אישית, ומחויבות לקהילה שרוב חבריה לא נפגשו מעולם או שנפגשו בעבר באקראי? היאך מניעים קבוצה של רכזי תקשוב, בעלי נתוני רקע שונים, המגיעים ממגזרים שונים, עובדים בחלקיות משרה ובעלי דגשים שונים בעשייה היומיומית שלהם, ללמוד יחד, לתרום מזמנם ולקחת חלק בתהליך למידה מורכב הדורש מחויבות אישית ותרומה לקהילה הרחבה?

אתגרים אלו ואחרים עומדים בבסיסו של תהליך למידה הפורץ את מסגרת הזמן, המקום והתוכן שמטרתו ליצור קהילה ארצית של רכזי תקשוב במרכזי פסג"ה הלומדים ופועלים יחד. צוות מדריכות מחוזיות אשר נפגשות מספר פעמים בשנה, מובילות קהילות למידה מקומיות יחד עם המדריכה הארצית במערך של ימי עיון ומפגשי למידה מקרוב ומרחוק בהם מבנים הרכזים ידע פרקטי בתהליכים שיתופיים. בחלקים שונים של מסגרות הלמידה המקומיות "נפתחת הדלת" ללמידה ארצית המתקיימת ברובה במערכות מקוונות סינכרוניות וא-סינכרוניות ובה מוזמנים רכזים מרחבי הארץ להשתתף תוך בחירה במועד ובתוכן. כך נוצר חיבור בין הקהילות המקומיות ונוצרת קהילה ארצית אשר לה שפה משותפת.

מסגרות הלמידה המקומיות מותאמות לצרכים שהוגדרו על ידי חברי הקהילות המחוזיות. בכל מחוז נבחר מוקד להעמקה הקשור לאחד ההיבטים בעשייה של רכזי התקשוב. תהליכי הלמידה המתקיימים במחוזות מוצגים באתר ארצי והתכנים חשופים לכלל הרכזים בארץ. סוגיות משותפות עולות לפורום ארצי לדיון פתוח שמאפשר למידת עמיתים ותרומה הדדית של ידע פרקטי. בכל שנה מתקיים כנס  ובו רכזי התקשוב מכל הארץ נפגשים למגוון סדנאות של למידת עמיתים והצגת תהליכים שמתקיימים במחוזות.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה