יום ראשון, 24 במאי 2015

מה התחדש בתקשוב במרכזי פסג"ה תשע"ה? (היצג במפגש מנהלי פסג"ה וסגניהם)

נושא מיומנויות המאה ה- 21 על שלל מרכיביו וביטויו במסגרות הפיתוח המקצועי נמצא בלב השיח במרכזי פסג"ה והפך להיות חלק ממוקדי העשייה במרכזי הפסג"ה. הדבר בא לידי ביטוי בתכניות העבודה של מרכזי הפסג"ה ושל בעלי התפקידים, במקומם של מרכזי פסג"ה כשותפים ו/ או מובילים של מגוון מסגרות אזוריות המתכללות נושא רחב זה וביוזמות מקומיות המציגות תהליכים ייחודיים.

אז מה השתנה לנו השנה?
בתהליך ארוך, במעגלי שיח שונים, נכתבה הגדרה מחודשת של תפקיד הרכז כמומחה ללמידה דיגיטלית ולשילוב מיומנויות המאה ה- 21 בתהליכי הפיתוח המקצועי, תוך שימוש בתשתיות טכנולוגיות ובמדיות חברתיות כמנוף לקידום תהליכי הוראה – למידה הערכה.
התרשים מדגים את ביטוי התפיסה החדשה של מרכזי הפסג"ה עפ"י מודל האמ"י עם דגש על מקומו של בעל התפקיד בפסג"ה.

מרכיב החידוש והחדשנות: 
 • התעדכנות מתמדת בלמידת החידושים בתחום בארץ ובעולם
 • בחינת החידושים מתוך משקפי הפיתוח המקצועי
 • הבאת התובנות, הרעיונות, היוזמות אל השיח עם עמיתיו לצוות הפסג"ה ואל קהלי היעד של מרכז הפסג"ה
יועץ לצוות מרכז הפסג"ה ולכל קהלי היעד – מורי המורים, עובדי הוראה, מוסדות החינוך, בעלי תפקידים ברשויות ועוד – כחלק מהותי מעבודתו בפסג"ה

החלק בתרשים של האינטגרטור מביא לידי ביטוי את הייחודיות בתפקיד המוביל הדיגיטלי (שם לא סופי) ונחלק לשלושה מעגלים אף הוא: 

מקצועיות
 • התמחות בלמידה מקוונת סינכרונית וא-סינכרונית וניהול הלמידה בסביבה המקוונת
 • הכרת כלים טכנולוגיים שונים והתאמתם באופן מושכל למטרות פדגוגיות
 • הכרת מאפייני הלומד והלמידה בעידן הדיגיטלי והתאמת מתודות הוראה הנותנות מענה לשונות הלומדים באמצעות הטכנולוגיה
הכוונה והדרכה – דוגמה אישית אל מול כל קהלי היעד
צוותיות
 • עבודה בצוות מרכז הפסג"ה
 • ובקהילות הרכזים האזוריות והארציות
וזה מוביל אל הצגת מודל הקהילות 
בתמונה תוכלו לראות מגוון נושאים המרכיבים את המקצועיות של מוביל התחום במרכז הפסג"ה.
יצרנו מודל ייחודי של קהילות מחוזיות הלומדות בדרכים שונות מקרוב ומרחוק נושאים אלו. יש נושאים הייחודיים למחוז ויש נושאים משותפים.
הנושאים המשותפים נלמדים במפגשים סינכרוניים ארציים, בקהילת ידע ארצית מקוונת ובכנס שיתקיים בסוף השנה.
התתמחות ברמת מחוז מובלת על ידי מובילות מחוזיות: מיכל, נירית, עדה, שירלי, אריאלה, עדנה ותמר.

ומה עוד התחדש?
בלמידה המקוונת


בראש וראשונה, הטמעת מערכת ניהול הלמידה moodle כתשתית טכנולוגית לפדגוגיה מיטבית ב- 100% ממרכזי הפסג"ה. למרות כל הקשיים שחווינו בדרך, יש דוגמאות מאוד מוצלחות של עשייה וחוויה כללית של הצלחת המהלך. 
השימוש בטכנולוגיה הסינכרונית נמצא במגמה של עליה בחלק ממרכזי הפסג"ה במסגרות הפיתוח המקצועי
פיתוח מגוון כלי תכנון, בקרה והערכה ללמידה מקוונת:
 • הכיתה השקופה
 • כלי להערכת סביבת למידה במערכת ניהול הלמידה
 • סקר טלפוני ללומדים בקורס מקוון
 • כלי להערכת סביבת למידה של קורס מקוון
 • קבוצות מיקוד ועוד
ובמקביל לכל אלו אנו חוקרים ולומדים מודלים חדשים של למידה מקוונת ואת התאמתם למסגרות הפיתוח המקצועי.

יריעת העשייה עוד רחבה אך הזמן שלנו קצר ולכן רציתי לומר לכולכם תודה, להזמין אתכם לקרוא עוד בבלוג התקשוב במסגרות פיתוח המקצועי ובמידעון שישלח אליכם בקרוב. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה