יום רביעי, 10 בדצמבר 2014


עדכונים בנושא מערכת ניהול הלמידה במרכזי פסג"ה
שלום לכולם,
מטה האגף שם לו למטרה לקדם תהליכי פיתוח מקצועי משמעותיים בסביבות עתירות טכנולוגיה. אחד האמצעים לכך הוא המעבר לשימוש במערכת ניהול הלמידה moodle המהווה פלטפורמה ללמידה משמעותית בתהליכי פיתוח מקצועי. השימוש במערכת מאפשר ומעודד תהליכי למידה מתמשכים, שיתופיים, ורפלקטיביים (ראו עוד על הפוטנציאל של המערכת בנספח1):
מטרת מכתב זה, היא לחשוף בפניכם את המהלכים שנעשו לקידום תהליך ההטמעה בקרב כל קהלי היעד.
אנו מודעים לכך שהשנה, עקב החיבור למערכת המשתמשים של המשרד המחייבת הזדהות בענן החינוכי, קיים קושי של מורי מורים ולומדים להתחבר למערכת שכן עו"ה רבים אינם מכירים את פרטי ההזדהות שלהם וכך גם רוב המנחים בקורסים. עם זאת, מהלך זה חשוב וימנע תקלות רבות בעתיד.
כדי להגיע כמה שיותר מהר למצב בו נוכל לעסוק במהות ולא רק במעטפת, להקל על הקשיים ולזרז את התהליך, הצלחנו לגייס גורמים שונים במשרד לעזרה וכן יזמנו מספר פעולות.
ברצוננו לעדכן אתכם בתהליכים ופעולות אלו:
1.      הוקם מערך תמיכה במרכזי הפסג"ה הכולל:
·         מובילה ארצית – סיגלית ורדי
·         מובילות מחוזיות: נירית ברנר במחוז צפון, אריאלה לונברג במחוז חיפה, שירלי סגל טרקיאלטאוב במחוז ת"א, מיכל קלעג'י במחוזות מנח"י וירושלים, עדה קלימי העומדת בראש ועדת היגוי במחוז דרום.
·         מנהלות מערכת ניהול הלמידה עדנה טוויל ותמר שוורץ
·         סיוע מצוות מטח.
·         להלן קישור לקובץ ובו הסבר על הגדרות התפקידים ופרוט – למי פונים ועל מה.

2.      נבנה מערך הדרכה להטמעת המערכת לקהלי יעד שונים עפ"י תכנית אישית שנבנתה לכל מרכז פסג"ה. המערך כולל: סביבות עזר ללומדים ולמנחים ובהם מגוון סרטונים וקבצי הדרכה, תבניות קורסים לשכפול המאפשרות שיח פדגוגי משמעותי,  הדרכות סינכרוניות להדגמת שימוש מיטבי במערכת ניהול הלמידה, הדרכות פרטניות  המותאמת לקהלי יעד שונים בכל מרכז פסג"ה על ידי צוות המובילות המחוזיות, מנהלות המערכת וצוות ההטמעה של מטח.

3.      בדקנו ווידאנו שעובדי ההוראה בפועל (כולל עובדי בעלויות) רשומים במערכות המשרד ויכולים לקבל את פרטי ההזדהות שלהם דרך מזכירויות בתי הספר (במערכת ניהול סיסמאות) ובעזרת מוקד התמיכה הטלפוני.

4.      פעלנו לכך שגם למרכזי פסג"ה תינתן האפשרות להתחבר למערכת ניהול הסיסמאות ולתמוך בנושא  פרטי ההזדהות.  החל מיום רביעי 11.12.14, מנהלי פסג"ה וסגניהם רשאים להשתמש במערכת איפוס הסיסמאות של המשרד  כמו מנהלי בתי הספר. בהמשך יינתנו הרשאות גם למזכירות במרכזי פסג"ה ומספר אנשי קשר נוספים. 


5.      להלן קישור להדרכות על הכניסה למערכת והשימוש בה. במידת הצורך, נתאם גם מערך הדרכות לשימוש במערכת על ידי צוות המנב"ס וניידע אתכם לגבי האפשרויות השונות.
קישור לאתר ההדרכה ובו מדריכים כתובים למשתמש על אופן הכניסה למערכת ניהול סיסמאות באמצעות הזדהות חזקה ומדריך למשתמש לתפעול מערכת ניהול הסיסמאות : http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/mkd/NihulSismaot/mavo.htm
קישור למערכת ניהול הסיסמאות: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/mkd/homepage.htm

***במידה ופרטי הקשר שלכם אינם מעודכנים במערכות המשרד, לא תקבלו את המסרון עם קוד הכניסה למערכת ניהול הסיסמאות. אנא בדקו את תקינות הפרטים ובמידת הצורך עדכנו  ב"פורטל עובדי ההוראה" אליו ניתן להגיע גם מאתר או"ח.

6.      הבאנו לידיעת הגורמים הרלוונטיים כי בבתי ספר רבים לא מכירים את האפשרויות של מערכת ניהול הסיסמאות. הובטח לנו כי מינהלת המנב"ס תיזום פנייה ומתן הדרכה על השימוש במערכת לבעלי התפקידים המורשים בבתי הספר כדי שיוכלו לסייע בידי עובדי ההוראה.

7.      העברנו לכל הגורמים הרלוונטיים (מינהל תקשוב, הממונים על מערך המוקדנים) תיאור נרחב של התקלות  והקשיים בכניסה למערכת וכן וסדרת  "תסריטים" הכוללים צילומי מסכים של התקלות עליהן אתם מדווחים ודרך הטיפול בהם. הנכם מוזמנים להפנות אלינו דוגמאות לקשיים ושאלות נפוצות על מנת שנוכל להפנות תסריטים נוספים למוקד התמיכה.

8.      כדי לסייע בידי המנחים בקורסים בקבלת פרטי ההזדהות במערכת פנינו אל כל מרכזי הפסג"ה בבקשה לשלוח קובץ מסודר הכולל את פרטי המנחים בקורסים השנה (תעודת זהות, טלפון נייד וכתובת דוא"ל). את הקובץ יש לשלוח לדוא"ל: pisgamoodle@gmail.com
תמר ועדנה, מנהלות המערכת תבדוקנה מי מהם כבר נמצא במערכת ומי לא ותהיינה בקשר עם מרכזי הפסג"ה להמשך הטיפול לפי הפרוט בקובץ המקושר (או נספח 2). בדרך זו אנו מקווים כי נושא הכניסה למערכת של כל המנחים ייפתר בימים הקרובים.
מאחלים למידה פורייה מקרוב ומרחוק והגשמת כל היעדים שהגדרתם השנה בתחומים של שילוב טכנולוגיות בתהליכי פיתוח מקצועי ושימוש בסביבות תומכות תהליכי למידה.

בברכה
מוטי רוזנר, לילי רוסו, סיגלית ורדי

נספח 1 - הפוטנציאל הפדגוגי של המערכת לניהול הלמידה
          מגוון דרכים לתקשורת בין משתתפי הקורס ובינם לבין המנחים, במהלך מפגשי הלמידה וביניהם
          למידה מכל מקום ובכל זמן באמצעות התכנים בסביבות הלמידה
          יישום עקרונות של למידה שיתופית ולמידת עמיתים
          ניהול אתר מיטבי וקיום תהליכים של למידה מרחוק: סינכרונית וא-סינכרונית
          שילוב תוכן דיגיטלי וכלים פתוחים ברשת בתהליכי הוראה, למידה וההערכה באמצעות סביבות הלמידה
          ניהול למידה מבוססת נתונים (LMS) כבסיס לקידום הוראה דיפרנציאלית
          תיעוד רפלקטיבי מתמשך ומגוון של תהליכי למידה שונים
          ניהול תלקיט דיגיטלי המתעד את יישום הלמידה וניתוח התובנות במעגלים שונים לאורך התהליך
          מיומנויות טיפול במידע בתחומי הדעת השונים
          כל זאת תוך שמירה על אתיקה במרחב המקוון
שיוך מנחים למערכת ניהול הלמידה של מרכזי פסג"ה
להלן הנחיות להמשך טיפול - בקובץ המנחים/ מרצים / מובילים…. במרכזי פסג"ה שנשלח אליכם..  

שלב א' – הסבר לטאטוס הרשומים בקובץ

א.   משתמש מעודכן – המנחה נמצא במערכת
ב.   משתמש לא מעודכן מאחת הסיבות הבאות:
ב.1. לא ביצע התחברות ראשונית למערכת ('אקטיבציה')
ב.2. פרטים לא מעודכנים / מ"ז לא תקין.
ב.3. מנחה נבדק מול מערכות המשרד ואינו מופיע בהן
פרוט של מקרים מיוחדים של סעיף זה.
  • הועלה למערכת - המנחה נרשם בטופס הרישום והועלה למערכת, אך עדיין לא ביצע התחברות ראשונית למערכת ('אקטיבציה')  
  • בעובדי הוראה עם כל הפרטים – עליו לבצע התחברות ראשונית למערכת ('אקטיבציה').
  • נרשם בטופס – המנחה רשום בטופס ויועלה בימים הקרובים למערכת המשרדית – נודיע לו ישירות על הרישום.
  • במערכת יש פרטים לא מעודכנים – המנחה נמצא במערכות של המשרד אך אחד או יותר מפרטיו לא מעודכנים
שלב ב' – המשך טיפול באלו שמופיעים בסטטוס 'משתמש לא מעודכן' לפי הסדר בתרשים הבא:


https://docs.google.com/drawings/d/sclNMZ-zJRoTMCFLMQh70FQ/image?w=679&h=551&rev=1160&ac=1

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה