יום שישי, 5 בדצמבר 2014

מדריך מרכז לתקשוב ופדגוגיה עדכנית במרכזי פסג"ה

תחום העיסוק: הובלת תחום תקשוב ולמידה מקוונת במרכז הפסג"ה

תיאור התפקיד:
מדריך קהלי יעד שונים במרכז הפסג"ה לתהליכי למידה דיגיטלית ולשילוב מיומנויות המאה ה- 21 בתהליכי פיתוח מקצועי תוך שימוש בתשתיות טכנולוגיות ובמדיות חברתיות כמנוף לקידום תהליכי הוראה-למידה-הערכה. כל זאת, בהתאם למדיניות הפיתוח המקצועי ובהלימה לתפוקות של התכנית הלאומית לתקשוב.
מוביל פדגוגי –דידקטי המסייע בהיבטים פדגוגיים, ארגוניים וניהוליים להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 בתהליכי הפיתוח המקצועי של אוכלוסיות היעד. מחדש ומטמיע מתודולוגיות חדישות לקידום תהליכי למידה משמעותיים  במסגרות פיתוח מקצועי.

ממשקים: מנהל הפסג"ה, בעלי תפקידים במרכז פסג"ה, מורי מורים, הפיקוח על הפיתוח המקצועי, מפקחי תקשוב ומדריכי אשכול בתכנית הלאומית לתקשוב, מדריכי ומפקחי תחומי הדעת, בעלי תפקידים ברשות, מוביל תחום חדשנות ופדגוגיה עדכנית במחוז

תיאור המשימות/מטלות העיקריות
 • הנחיית מורי מורים ועו"ה לקיום תהליכי פיתוח מקצועי המקדמים למידה משמעותית בשילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת הכוללת:
  • הדרכה בתכנון והובלה של מפגשים איכותיים בלמידה מקוונת סינכרונית וא-סינכרונית במסגרות לפיתוח מקצועי 
  • הכרה, התאמה והטמעה של תפוקות[1] התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה- 21 בתהליכי פיתוח מקצועי במרכז הפסג"ה
 • הדרכת מורי מורים לניהול סביבות למידה מקוונות המקדמות למידה משמעותית בתהליכי פיתוח מקצועי. סביבות הלמידה יזמנו ויציגו שימוש מושכל ברכיבים טכנולוגיים לקידום המטרות הפדגוגיות ותהליכי הלמידה.
 • הדרכה לעו"ה בשימוש מושכל בסביבות מקוונות התומכות בתהליכי למידה במסגרות פיתוח מקצועי.
 • הנחייה והכשרה של בעלי תפקידים במרכז הפסג"ה
  • לשימוש מושכל בכלים טכנולוגיים מתקדמים.
  • להיכרות מעמיקה עם מיומנויות המאה ה- 21 וכישורי הלומד בעידן הדיגיטלי
  • להבנה מעמיקה של השפעת היבטים אלו על מסגרות הפיתוח המקצועי הנובעים מכך
  • לידיעה כיצד ניתן לבחור בצורה מושכלת תשתיות טכנולוגיות שתשרתנה את מטרות ההוראה והלמידה לאור הנושאים שפורט לעיל.
  • לתיעוד וניהול ידע אדמיניסטרטיבי ופדגוגי במרכז פסג"ה 
  • לתמיכה במורי המורים ובעו"ה לניהול סביבות למידה מקוונות במערכות לניהול הלמידה ושילוב מושכל של טכנולוגיות לקידום מטרות הלמידה
 • שותפות בניהול וארגון אתר / מרחב דיגיטלי של מרכז הפסג"ה הנותן מענה לכל קהלי היעד בעזרת הצוותים הפדגוגיים והצוותים הניהוליים בפסג"ה.
 • למידה והטמעת מתודולוגיות חדישות המקדמות תהליכי למידה מגוונים במסגרות פיתוח מקצועי.
 • שותפות בניהול הידע הארגוני והפדגוגי של מרכזי הפסג"ה תוך שימוש בכלים טכנולוגיים עדכניים. 
 • שותפות בצוות מרכז הפסג"ה ובתהליכים הפדגוגיים והארגוניים המתקיימים בפסג"ה. 
 • שותפות בהובלת יוזמות חיצוניות / פרויקטים עירוניים בתחום התקשוב (כגון: שותפות בצוותי היגוי, ליווי תהליכי פיתוח מקצועי בשילוב תקשוב בבתי הספר, בניית אתר עירוני וכד'). 
 • הדרכה אינטנסיבית בקורסים מתחום התקשוב: מבניית התכנית ועד ליישומה תוך הפקת לקחים מהערכתה
דרישות התפקיד 
 1. עובד הוראה בעל תואר אקדמי שני מוכר על ידי משרד החינוך. עדיפות לתחומים: תכניות לימודים, לימודי מידע ותקשורת, טכנולוגיות למידה. 
 2. בעל ידע דידקטי ומומחיות בתהליכי הוראה למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה. 
 3. בעל ותק של לפחות 5 שנות הוראה. 
 4. בעל ניסיון מוכח בהוראה בסביבה עתירת טכנולוגיה של שנה לפחות. עדיפות למדריכי מורים/ בעלי תפקידים בהכשרת מורים ולמורים בעלי ניסיון כרכזי תקשוב בית ספריים או נסיון בפיתוח מקצועי. 
 5. עבר הכשרות בתחום כישורי הדרכה (כגון: מורים יזמים, מורים מובילי חדשנות וכד') 
 6. בקיאות במדיניות המשרד ומסמכים רלוונטיים להוראה- למידה בסביבה מתוקשבת בבתי ספר כגון: מסמך מדיניות תקשוב במרכזי פסג"ה, נוהל 11 ללמידה מרחוק, מסמכי מדיניות פיתוח מקצועי, התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21, מטרות הוראה של החינוך היסודי. 
 7. המלצת מנהל / מפקח / מדריך מחוזי לתקשוב במרכזי פסג"ה
[1] הוראה, למידה, הערכה (הל"ה), ניהול פדגוגי , פורטל בית ספרי (פורטל פסג"ה), שיתוף ותקשורת (למידה שיתופית), מיומנויות אוריינות מחשב ומידע, גלישה ברשת. עוד על התפוקות בקישור

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה