יום שלישי, 20 בינואר 2015

למידה מרחוק במסגרות פיתוח מקצועי

למידה מרחוק במסגרות פיתוח מקצועי
כתיבה ועריכה: סיגלית ורדי, רכזת תקשוב ארצית במרכזי פסג"ה
"למידה מרחוק מוגדרת כתהליך הוראה-למידה אינטראקטיבי באמצעות טקסט, אודיו ו/או וידאו אשר לפחות חלק ממנו מתבצע באופן מקוון. הלמידה מתרחשת כאשר המורה והלומדים מופרדים על-ידי מרחק פיסי וקיים שימוש בטכנולוגיה ליצירת קשר ביניהם". (דורי, קברמן והרשקוביץ, 2009).

מה בין למידה מרחוק ולמידה פנים אל פנים? איך נקיים למידה משמעותית מרחוק? כיצד נתגבר על האתגרים בסוג למידה כזה? האם ניתן ללמד כל נושא בלמידה מרחוק? מהם שיקולי הדעת המשפיעים על מינון המפגשים המקוונים בקורס (Blended learning)? כיצד מעריכים למידה מרחוק? מה נדרש ממנחה המלמד בקורס מקוון?

שאלות אלו ואחרות מעסיקות בעלי תפקידים במרכזי פסג"ה בשנים האחרונות ובעיקר מול היעדים שהוגדרו בתכניות לאומיות כמו: "למידה מרחוק בחירום" ו"ישראל דיגיטלית" המכוונים להגברת השימוש בשירותים הניתנים מרחוק לאזרחי המדינה, לקיום שגרת למידה מרחוק של מורים עם תלמידיהם בשוטף ובחירום, וללמידה של אוכלוסיות יעד שונות בעזרת מערכות מקוונות.

האתגר בשילוב למידה מרחוק בתהליכי הוראה ולמידה גדול ומצריך שינויים רבים. השינויים אינם רק ברמה הטכנית אלא, בעיקר, בתפיסת מהות ההוראה, מקום המורה והלומדים בתהליך למידה, התייחסות למאפייני הלומדים, הגמשת גבולות זמן ומקום, הגדלת אפשרויות הבחירה והיכולת לנהל למידה משמעותית תוך שימוש מיטבי בטכנולוגיה (ראה Model S.A.M.R - רמות שימוש בטכנולוגיה).

מתוך אמונה שתהליכי הפיתוח המקצועי מהווים מודל לתהליכים שעובדי ההוראה מובילים עם תלמידיהם, נערכים מרכזי הפסג"ה לשילוב למידה מרחוק ושימוש בטכנולוגיות במסגרות הפיתוח המקצועי. התרשים הבא מייצג מדרג של תהליכי למידה מרחוק במסגרות פיתוח מקצועי במרכזי פסג"ה. סביבת הלמידה המקוונת היא המעטפת המאפשרת רמות שונות של למידה מרחוק, ממפגשים בודדים בקורסים (לרוב א- סינכרוניים), דרך קורסים משולבים Blended Learning ועד לקורסים מקוונים במלואם.
תרשים 1. מדרג למידה בסביבה מקונת

מדרג למידה בסביבה מקוונת

החל משנה"ל תשע"ד מרכזי פסג"ה עוברים לשימוש במערכת ניהול הלמידה Moodle בסביבות המקוונות המלוות את מסגרות הפיתוח המקצועי. Moodle מזמנת שילוב מטבי של טכנולוגיה ופדגוגיה. סביבות הלמידה המקוונות מכילות את מאגר הידע האקדמי בקורס ומגוון כלים טכנולוגיים המאפשרים הבניית ידע אישית וקבוצתית, שיתופיות ברמות שונות ולמידת עמיתים. סביבות הלמידה מלוות מפגשי פנים אל פנים, מאפשרות המשך למידה בין המפגשים ומהוות תשתית ללמידה מרחוק. 

מפגשי למידה א-סינכרוניים מתקיימים ברוב מסגרות הפיתוח המקצועי. מרכזי פסג"ה פועלים לכך שבמפגשים אלו יעשה שימוש מיטבי באפשרויות הטמונות בלמידה מרחוק. לשם כך מתקימים בשנתיים האחרונות בכל המחוזות סדנאות ומפגשי למידה בהם לקחו חלק מורי מורים ומגוון בעלי תפקידים במרכזי פסג"ה. במפגשים אלו נבחן הפוטנציאל הפדגוגי במפגשי למידה א-סינכרוניים והוגדרו העקרונות למפגש א-סינכרוני מיטבי.
בסרטון - רן נופר מספר על התנסות ראשונה בשילוב מפגש א-סינכרוני בקורס שהוא מלמד. 


הלמידה הסינכרונית הולכת ותופסת מקום של כבוד בקורסים. מורי מורים ועו"ה מגלים את היתרונות שבניהול למידה ב"נעלי בית" אשר לה מאפיינים דומים ללמידה פנים אל פנים תוך ניצול יתרונות הטכנולוגיה לתקשורת On Line רבת משתתפים. בתשע"ד התקיימו כ- 200 מפגשים סינכרוניים במסגרות הפיתוח המקצועי במרכזי הפסג"ה ובתשע"ה הוכפל מספר זה כבר בשליש הראשון של שנת הלימודים. בסרטון תוכלו להתרשם מחוויות המלמדים בדרך זו (רותי סלומון ממכון מופת).קורס משולב Blended Learning - בקורסים אלו, מתקיים שילוב של מפגשי פנים אל פנים ולמידה מקוונת סינכרונית וא-סינכרונית. עופר טהורי מספר בסרטון על היתרונות במסגרת משולבת. 


ולבסוף, כמות תהליכי הפיתוח המקצועי המתקיימים בלמידה מלאה מרחוק - להלן "קורסים מקוונים" נותנת מענה לקהל גדל והולך של עובדי הוראה. רותי סלומון וד"ר ענת רביב מספרות בסרטון על התהליכים המתקיימים במסגרות אלו.

על מנת לסייע למובילים במרכזי פסג"ה בתהליכי השינוי המתוארים, נבנתה רשת תמיכה המאפשרת בחירה מתוך מגוון האפשרויות להלן:
  • סיוע ממדריכה ארצית, מנהלות מערכתmoodle ומובילות מחוזיות. 
  • סיוע מרכזי התקשוב במרכזי פסג"ה העוברים הכשרה מקצועית במסגרות ארציות ומחוזיות. 
  • תמיכה על ידי צוות מטמיעים ממטח בהתאם לתכנית מותאמת אישית לצרכים של כל מרכז פסג"ה. 
  • תשתית סינכרונית הכוללת הדרכה למנחים ולומדים, סיוע בתכנון ובנית המפגש, ליווי טכני ותמיכה לאורך המפגש. 
  • סביבות פתוחות ללימוד עצמי המכילות מגוון סרטונים וקבצי הדרכה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה